Hopp til hovedinnhold
Pål Solhaug

Pål Solhaug

Seksjonsleder

UTDANNING/ERFARING:
Utdannet spesialsykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og har mastergrad i samme fagfelt. Har jobbet 10 år i barne-og ungdomspsykiatri som miljøterapeut og behandler. Har også jobbet med rusbehandling, primært med gruppeterapi for rusavhengige og deres familier, samt ledelse.

FAGOMRÅDE:
Traumebevissthet generelt, traumebevisst omsorg og oppvekst i familier med rusproblematikk. Ett ekstra fokus på traumebevisst rusbehandling.

HOVEDOPPGAVE:
Utvikle og drifte komptanseutviklingsprogrammer i nært samarbeid med tjenestene, samt undervisning og veiledning.

Jeg liker jobben min ved RVTS Sør fordi jeg kan være med å bidra til å spre kunnskap omkring traumebevissthet til hjelp for traumeutsatte barn og unge og deres familier.


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar