Nina Tanggaard Lomeland

Nina Tanggaard Lomeland

Spesialrådgiver

UTDANNING/ERFARING:
Nina har Bachelorgrad som Internasjonal/interkulturell sosialrådgiver, og Mastergrad i International Social Welfare and Health Policy. Hun har studert ungdomssosiologi, konflikthåndtering og prosessledelse.

Hun har jobbet med enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere, unge med rus- og kriminalitetsutfordringer og hun har 15 års erfaring fra humanitært arbeid i ut- og innland. Hun har jobbet i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, hatt ansvaret for integrerings- og skolefeltet i Redd Barna, samt vært formidlingskoordinator på Nobels Fredssenter. Hun har jobbet med undervisning, formidling, og prosess- og prosjektledelse.

FAGOMRÅDE:
Flyktningefeltet, sosialt arbeid, sosiologi, statsvitenskap, barn og ungdom, skole, prosjektstøtte, prosjekt- og prosessledelse.

HOVEDOPPGAVER:
Flyktningefeltet, prosjektstøtte, prosjektledelse.

Jeg liker jobben min fordi det oppleves svært meningsfylt å bidra til bevegelser fra livssmerte til livsutfoldelse. Jeg har troen på den profesjonelle kjærligheten og på måten vi styrker mennesker som ønsker å bli den beste utgaven av seg selv. Å være i barnehøyde gjør at jobben blir leken og nyskapende. Jeg føler meg rett og slett heldig som jobber her!