Hopp til hovedinnhold
Miriam Ekra

Miriam Ekra

Spesialrådgiver

UTDANNING/ERFARING:
Utdannet lærer og har jobbet i skolen som både lærer og skoleleder. Har vært prosjektleder i NyGiv og fagleder for skolemiljø hos Stasforvalteren i Agder. Har master i ledelse. Masteroppgaven handlet om hvordan rektor på en god måte kan håndtere saker hvor elever opplever seg krenket av voksne på skolen.

FAGOMRÅDE:
Barnehage, SFO, skole, og kommunale støttetjenester. Ledelse, veiledning og tverrfaglig samarbeid.

HOVEDOPPGAVE:
Undervisning og veiledning, og utvikling av kompetansepakke for ansatte i SFO og skole for å fremme og opprettholde et trygt og godt miljø.


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar