Martin Mølsæter

Martin Mølsæter

Senterleder

UTDANNING/ERFARING:
Master i ledelse. Utdannet klinisk sosionom, med fordypning og videreutdanning i rusbehandling og barnevern.
Han har jobbet som miljøterapeut og behandler innenfor rus og barnevernsfeltet og har 10 år i Kirkens Bymisjon i Oslo på ulike omsorgs - og behandlingsinstiusjoner for barn, ungdom og voksne. Han har også lang erfaring med rekruttering, veiledning og opplæring av fosterforeldre i Fosterhjemstjenesten i Kristiansand.

HOVEDOPPGAVE:
Personalansvar, strategiarbeid, koordinering prosjekter og leveranser. Hovedansvar for samordning og koordinering mellom samarbeidspartnere og igangsetting av prosjekter. Ansvar for å gjøre det som ikke synes, for å få en organisasjon til å funke.

Adminsterende tilrettelegger for å få de ansatte til hente ut det beste i seg selv og skinne, vokse og utvikle seg som fagpersoner. Ansvar for å bygge en robust og solid kultur som folk trives i.