Martin  Mølsæter

Martin Mølsæter

Nestleder

UTDANNING / ERFARING:
Utdannet klinisk sosionom, med fordypning og videreutdanning i rusbehandling og barnevern.
Han har jobbet som miljøterapeut og behandler innenfor rus og barnevernsfeltet og har 10 år i Kirkens Bymisjon i Oslo på ulike omsorgs - og behandlingsinstiusjoner for barn, ungdom og voksne. Han har også lang erfaring med rekruttering, veiledning og opplæring av fosterforeldre i Fosterhjemstjenesten i Kristiansand. 

FAGOMRÅDE:
Behandling og omsorg av barn og voksne med komplekse traumer.

HOVEDOPPGAVE:
Teamledelse, prosjektledelse, kompetanseutviklingsprogrammer, implementeringsstrategier, strategi-  og planarbeid og undervisning.

Jeg liker arbeidet mitt fordi det gir mening å kunne bety en forskjell gjennom å øke hjelpernes kompetanse og mot til å handle!