Lill-Monika Limyr-Grimeland

Lill-Monika Limyr-Grimeland

Spesialrådgiver

UTDANNING/ERFARING:
Utdannet psykolog og er spesialist i klinisk psykologi.
Har jobbet 16 år i spesialisthelsetjenesten, deriblant på døgnavdeling, poliklinikk, akutteam og BUP. Jobber nå som privatpraktiserende psykolog i Kristiansand, i tillegg til stillingen på RVTS.

FAGOMRÅDE:
Traumer, selvmordsproblematikk, selvskading og foreldreveiledning. Samtidig er hovedfokuset på mennesket helhetlig, god livskvalitet og god fungering, uavhengig av problematikk.

HOVEDOPPGAVE:
Jobber med et prosjekt som omhandler ungdom, selvskading og selvmord på nett.

Det jeg liker med RVTS er menneskesynet, fokuset på menneskemøte kompetanse, og ikke minst barneperspektivet.