Kristin Gilje

Kristin Gilje

Spesialrådgiver

UTDANNING / ERFARING:
Utdannet sosionom med videreutdanning i veiledning. Har lang erfaring fra førstelinjetjenesten - både innenfor sosiale tjenester og kommunal barneverntjeneste. Har også arbeidet i helsefeltet som sykehussosionom, samt på Frambu - senter for sjeldne diagnoser.

HOVEDOPPGAVE:
Veiledning, barnevern og kompetanseutviklingsprogrammet Barnesamtalen/DCM.