Hopp til hovedinnhold
Karen Ringereide

Karen Ringereide

Spesialrådgiver

UTDANNING/ERFARING:
Lektor med opprykk, mastergrad i pedagogikk.
 Har jobbet mange år i skolen, på ulike nivåer. Veileder for lærerstudenter, har hatt særlig fokus på barn og unge i krevende livssituasjoner og med ulike utfordringer.

FAGOMRÅDE:
Selvmordsforebygging og ulike skoleprosjekt, bla. Link til livet, som fokuserer på å bygge livskompetanse. Et annet skoleprosjekt fokuserer på traumeforståelse og traumeomsorg i skolen.

I lys av dagens utfordringsbilde trenger vi ikke flinkere barn. Vi trenger gladere barn.


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar