Ivar  Kjellevik

Ivar Kjellevik

Senterleder

UTDANNING / ERFARING:
Utdannet sosionom. Grunnfag i psykologi og kriminologi, samt videreutdanning i administrasjon og ledelse.
Har hatt ulike lederstillinger innen barnevernet i snart 30 år, og vært leder for RVTS Sør siden oppstarten.

FAGOMRÅDE:
Ledelse, utviklingsarbeid og verdiarbeid.

HOVEDOPPGAVE:
Organisasjonsutvikling, utadrettet samarbeid på organisasjonsnivå, profilering av RVTS Sør, personalledelse og administrasjon, samt sikre at den kunnskap vi har om hvor skoen trykker, blir bragt videre til våre oppdragsgivere i Helsedirektoratet og Bufetat.

Jeg liker arbeidet mitt fordi jeg får bidra med å gi kompetanse og inspirasjon til alle hjelpere som arbeider med krenkede barn, unge og voksne i vår region.