Ingrid Sæbø Møllen

Ingrid Sæbø Møllen

Spesialrådgiver

UTDANNING/ERFARING:
Barnevernspedagog med Master i Psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer. Valgte selvmordsforebygging som studieretning. Har bakgrunn fra kommunal barneverntjeneste med undersøkelse, hjelpetiltak og foreldreveiledning.

FAGOMRÅDE:
Mitt område er krisesenterarbeid, vold i nære relasjoner, livsmestring i skolen, selvmordsforebygging, traumebevisst omsorg, lederstøtte og samtaler med barn og voksne. Er kursleder i Førstehjelp ved selvmordsfare.

HOVEDOPPGAVE:
Undervisning, nettverksbygging, fagutvikling og programutvikling innen vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Jeg liker arbeidet mitt fordi det gir meg anledning til å utforske, forstå og formidle kunnskap som hjelper oss mennesker i å ta vare på hverandre.