Inge Håvard Bergdal

Inge Håvard Bergdal

Spesialpsykolog

UTDANNING/ERFARING:
Inge er utdannet psykolog, har Luftforsvarets krigsskole, pedagogikk mellomfag og spesialistfordypning ved Institutt for aktiv psykoterapi.
Han har arbeidet mange år i kommunal og fylkeskommunal PPT og vært ansatt 15 år ved UIA som universitetslektor. Her har arbeidsområdene vært knyttet til veiledning, organisasjonsutvikling og ledelse. Har også arbeidet i barne og ungdomsspsykiatrien.

Jeg liker arbeidet mitt fordi jeg får anledning til å arbeide med kompetanse og kompetanseutvikling med mennesker som ønsker å få andre til å vokse og utvikle seg.