Hopp til hovedinnhold
Hanne Visdal-Johnsen

Hanne Visdal-Johnsen

Spesialrådgiver

UTDANNING/ERFARING:
Sosialantropolog med videreutdanning i tverrfaglig veiledning. Har lang erfaring i å jobbe med enslige mindreårige asylsøkere i asylmottak og i kommunen med bosatte enslige mindreårige flyktninger. Er psykososial støttedelegat i Norges Røde Kors sin Emergency Responce Unit og har vært på flere utenlandsoppdrag.

FAGOMRÅDE:
Traumebevisst omsorg, flyktninger, menneskehandel, negativ sosial kontroll, radikalisering, psykososial støtte.

HOVEDOPPGAVE:
Kompetanseutviklingsprogrammer, undervisning, veiledning.

For meg har det alltid vært viktig å møte den enkelte der de er – møte dem med interesse og ydmykhet for hvem de er og hva de har med seg av erfaringer, drømmer og håp. Traumebevisst omsorg har gitt meg en forståelsesramme og verktøy som er hjelpsomme i mine menneskemøter.


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar