Gunnar Eide

Gunnar Eide

Spesialrådgiver

UTDANNING/ERFARING:
Utdannet klinisk barnevernspedagog med fordypning i familieterapi.
Har lang erfaring innenfor psykisk helsearbeid, både med barn og unge, som flyktningkonsulent, og som rådgiver i kompetansenettverket Barns beste.
Han har vært mye brukt som foredragsholder i forhold til kommunikasjon med barn og om barn som pårørende innenfor psykisk helsevern og rus.
Han er medforfatter av bøkene "Sammen så det hjelper" (fagbokforlaget 2009) og "Fellesskap og ferdigheter "(fagbokforlaget 2014).