Hopp til hovedinnhold
Gunn Karin Anker Thomassen

Gunn Karin Anker Thomassen

Spesialrådgiver

UTDANNING/ERFARING:
Utdannet barnehagelærer. Master i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk. Etterutdanning i flerpråklighet og utredning, samt i testteori med særlig fokus på etiske implikasjoner når det gjelder psykometrisk arbeid.

Har lang erfaring fra barnehagefeltet, både som pedagogisk leder og daglig leder. Videre bred erfaring fra pedagogisk psykologisk rådgivningsarbeid både inn mot barnehage, grunnskole, mottaksskole og voksenopplæring i ulike kommunale PP-Tjenester, som rådgiver og fagleder. Har også god kjennskap til andre kommunale hjelpetjenester.

FAGOMRÅDE:
Barnehage, skole, PPT og andre kommunale støttetjenester. Ledelse og prosessledelse, veiledning, tverrfaglig samarbeid. Arbeid med barn og unge.

HOVEDOPPGAVE:
Psykisk helse i barnehage, skole og andre kommunale støttetjenester. LINK, Livsmestring i norske klasserom. Traumeforståelse og traumebevisst omsorg. Veilederkompetanse. Ledelse av prosesser i PP-Tjenester, barnehager og skoler. Vold og seksuelle overgrep.

RVTS Sørs verdigrunnlag; mot, ydmykhet og anerkjennelse, er verdier som både inspirerer og motiverer meg. I tillegg liker jeg å få være en del av et kreativt og flerfaglig sammensatt senter, som gjør at vi sammen kan muliggjøre disse verdiene. Her har vi en unik mulighet til å bidra til at allerede flinke fagfolk kan bli enda bedre i møte med barn, unge og voksne.


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar