Gunn Karin Anker Thomassen

Gunn Karin Anker Thomassen

Spesialrådgiver

UTDANNING/ERFARING:
Utdannet barnehagelærer. Master i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk. Masteroppgaven omhandlet overgangen fra barnehagen til skole for sårbare barn og var et bidrag inn i forskningsprosjektet: «Hele barnet, hele løpet; mobbing i barnehagen».
Har etterutdanning i flerpråklighet og utredning, samt i testteori med særlig fokus på etiske implikasjoner når det gjelder psykometrisk arbeid.

Har lang erfaring fra barnehagefeltet, både som pedagogisk leder og leder. Videre bred erfaring fra pedagogisk psykologisk rådgivningsarbeid både inn mot barnehage, grunnskole og voksenopplæring i ulike kommunale PP-Tjenester, som rådgiver og fagleder. Har også god kjennskap til andre kommunale hjelpetjenester.

FAGOMRÅDE:
Barnehage, skole, kommunale støttetjenester. Ledelse og prosessledelse, veiledning, tverrfaglig samarbeid. Arbeid med sårbare barn og unge.

HOVEDOPPGAVE:
Psykisk helse i barnehage, skole og andre kommunale støttetjenester. Traumeforståelse og traumebevisst omsorg. Veilederkompetanse. Ledelse av prosesser i PP-Tjenester, barnehager og skoler. Vold og seksuelle overgrep mot barn.

RVTS Sørs verdigrunnlag; mot, ydmykhet og anerkjennelse, er verdier som både inspirerer og motiverer meg. I tillegg liker jeg å få være en del av et kreativt og flerfaglig sammensatt senter, som gjør at vi sammen kan muliggjøre disse verdiene. Her har vi en unik mulighet til å bidra til at allerede flinke fagfolk kan bli enda bedre i møte med sårbare barn, unge og voksne.