Aud Ørnes

Aud Ørnes

Spesialrådgiver

UTDANNING/ERFARING:
Utdannet barnevernspedagog med påbygging av samfunnsvitenskap og ledelse.

Har lang erfaring fra barnevernfeltet. Yrkeserfaring fra barnevernsinstitusjon, som fagkonsulent i fylkesbarnevernet (i dag bufetat), den lengste yrkeserfaringen er fra kommunalt barnevern. Der har jeg hatt rollen som kontaktperson, teamleder og barnevernleder over mange år. Videre har jeg jobbet som spesialrådgiver i Helsetilsynet og hatt eget firma med fokus på lederutvikling både for private og offentlige virksomheter.


FAGOMRÅDE:
Ledelse, prosessledelse og barnevern.

HOVEDOPPGAVE:
Barnevern og lederstøtte.

Telefon:

461 96 885

E-post:

aud.ornes@rvtssor.no

RVTS sør sitt strategidokument «Til tjeneste med menneskemøtekompetanse» inspirer meg til å yte mitt beste i møte med tjenestene. Videre liker jeg godt kunnskapsgrunnlaget vårt der vi presiserer at kunnskap finnes både i forskning og i den virkeligheten tjenestene tilhører, og de erfaringene de bygger sitt arbeid på. I RVTS sør får jeg arbeide i tråd med mine verdier – og ikke minst min tro på at organisasjonskultur er roten til all tjenesteutvikling og at leder har en viktig rolle i utvikling av organisasjonskultur og kompetanseutvikling.