Anne-Lill Nilsen

Anne-Lill Nilsen

Spesialrådgiver

UTDANNING/ERFARING:
Sosialpedagog og videreutdanning i barnevern, Uia.

Har arbeidet med skole og barnehage, Kommunalt og statlig barnevern, Barnehuset ved Agder politidistrikt.

FAGOMRÅDE:
Barnevern, tverretatlig samarbeid/ avdekking og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet seksuelle overgrep og vold mot barn.

HOVEDOPPGAVE:
Prosjektleder, kompetanseutviklingsprogrammet Barnesamtalen/DCM. Undervisning innenfor fagfeltet seksuelle overgrep og vold mot barn.

Jeg liker arbeidet mitt fordi jeg her kan være en del av et fagmiljø som har et bevisst barnefokus.