Anette Andersen

Anette Andersen

Psykologspesialist

UTDANNING / ERFARING:
Cand.psychol, spesialist i klinisk barne-og ungdomspsykologi. 
Hun har tidligere arbeidet klinisk med psykologisk utredning og behandling av barn og unge, i barnevern med utredning av omsorg, plassering og oppfølging av barn og unge, med veiledning, undervisning og utviklingsarbeid.FAGOMRÅDE:

HOVEDOPPGAVE:

Jeg liker arbeidet mitt fordi det oppleves meningsfullt å forsøke å forstå barn og unge som har det vanskelig.