Anette Andersen

Anette Andersen

Psykologspesialist

UTDANNING/ERFARING:
Utdannet psykolog og er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.
Har bakgrunn som terapeut i spesialisthelsetjenesten for voksne, men lengst erfaring som terapeut for barn og unge. Har videre erfaring som rådgiver i Pedagogisk psykologisk tjeneste, og spesialrådgiver i statlig barnevern. Har også jobbet som sensor i organisasjons- og arbeidslivspsykologi.

FAGOMRÅDE:
Traumeforståelse og traumebevisst omsorg.

HOVEDOPPGAVE:
Prosjektledelse, fagutvikling, undervisning og veiledning.

Et godt menneskemøte handler om å gi, koble seg på, lage bånd, gå nær og å bevege seg inn i et felleskap hvor en genuint bryr seg om den andres ve og vel.