Spaltister

Siri L. Thorkildsen

Siri er kommunikasjonsansvarlig i RVTS Sør. Hun er utdannet journalist, med master i PR. Siri har flere års erfaring i avis- og kommunikasjonsbransjen, samt bistandsbransjen, og har vært redaktør for ulike magasiner, nettsider og sosiale medier. Hun mener språket vi møter hverandre med – både det verbale og non-verbale – skaper vår felles virkelighet. Her ligger nøkkelen til gode menneskemøter og sunn utvikling.


Siri L. Thorkildsen