Hopp til hovedinnhold

Spaltister

Pål Solhaug

Pål Solhaug er utdannet sykepleier har mastergrad i psykisk helsearbeid. Pål har lang erfaring fra barne-og ungdomspsykiatri som miljøterapeut og behandler. Han har også jobbet lenge med rusbehandling, primært med gruppeterapi for rusavhengige og deres familier, samt ledelse. Hans fagområde er traumebevissthet generelt, traumebevisst omsorg og oppvekst i familier med rusproblematikk.

I sin spalte for RVTS Sør, «Pål Påpeker», har han tenkt å være litt frimodig når det gjelder å se nærmere på ulike ord og begreper vi bruker innenfor traumefeltet. Han ønsker å påpeke ulike dilemmaer knyttet til disse, og håper det kan bidra til refleksjoner og debatt.


Pål SolhaugVi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar