RVTS Sør

Behov for tjenestestøtte? Send forespørsel.

Spaltister


Anders Dovran

Har jobbet som behandler innenfor rusbehandling for unge og unge voksne i 10 år. Han har erfaring fra arbeid som psykolog i barnevernsinstitusjon, rusinstitusjon og spesialisert poliklinikk for traumer. Hans hovedfagområde er behandling av unge og unge voksne utsatt for belastende livshendelser, rusbehandling og forskning/fagutvikling.


”Hvordan tenker du at jeg føler meg nå?”
Våre nyheter