Hopp til hovedinnhold

– Har du selvmordstanker, er det mange som kan og vil hjelpe deg

I 2020 innførte regjeringen en nullvisjon for selvmord i Norge. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mener alle kan bidra i det selvmordsforebyggende arbeidet.

Foto: NTB/SMK
Foto: NTB/SMK
RVTS Sør

Jan Frantzen
Tekstforfatter
05.10.2023, kl. 11:57


Hva er hensikten med en nullvisjon for selvmord?
– Ett selvmord er ett for mye. Nullvisjonen er et verdisyn om at vi som samfunn ikke har noen å miste i selvmord. Vi mener at en nullvisjon kan bidra til at trykket på selvmordsforebyggende arbeid opprettholdes over tid. Et viktig grep for å følge opp nullvisjonen er at det skal etableres en systematisk arbeidsmetode hvor hvert selvmord gjennomgås. Det vil gi ny kunnskap om hvordan selvmord kan forebygges – både innenfor og utenfor helse- og omsorgstjenesten. I første omgang skal dette prøves ut gjennom en pilot.

Ett selvmord er ett for mye.
 Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Hvilke konkrete tiltak gjøres for forebygging av selvmord?
– Årsaken til at en person forsøker å ta livet sitt er ofte sammensatt. Mange opplever en kombinasjon av flere forhold samtidig, som fører til en opplevelse av håpløshet og følelse av ikke å mestre livet. Forebygging av selvmord bør derfor skje på mange arenaer, også utenfor helsesektoren, som på skole, arbeidsplasser og i lokalsamfunn. Alle kan bidra i det selvmordsforebyggende arbeidet.

Forebygging av selvmord bør skje på mange arenaer, også utenfor helsesektoren.

– Et sentralt tiltak i regjeringens handlingsplan er regionale folkeopplysningskampanjer om forebygging av selvmord. Målet er å øke bevisstheten i befolkningen, bidra til at flere søker hjelp og å få flere til å spørre dersom man er bekymret for om noen har selvmordstanker. Da jobber helsemyndighetene, kompetansemiljøer, organisasjoner, tjenester og frivillige sammen. Det er en måte å samarbeide på som jeg har tro på.

Hvilket budskap har du til de som har selvmordstanker? Og til de som er pårørende og nære til noen som er i faresonen?

– Det overordnede budskapet for folkeopplysningskampanjene er «Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv». Det er også mitt budskap.

Det kan være vanskelig og ubehagelig å snakke om selvmordstanker, men det er ikke farlig. Tvert imot – det å snakke om selvmordstanker kan redde liv.

– Har du selvmordstanker, er det er mange som kan og vil hjelpe deg. Aktuelle ressurser å ta kontakt med er fastlege og legevakt. Hvem man skal kontakte, avhenger av hvor akutt situasjonen er. Ring 113 hvis det er fare for liv. Til de som er bekymret for noen, vil jeg si at det kan være vanskelig og ubehagelig å snakke om selvmordstanker. Men det er ikke farlig. Tvert imot – det å snakke om selvmordstanker kan redde liv.

**

Er du bekymret for at noen du kjenner tenker på selvmord?
Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv.

Sjekk ut helsenorge.no/selvmordstanker for råd og veiledning.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar