Hopp til hovedinnhold

Introduksjon til læringsressursen «JEG VET» ​

Jobber du i barnehage eller skole? Vi er glade for å invitere alle som ønsker innføring i læringsressursen «Jeg vet» til RVTS Nord sitt digitale kurs den 3. mars. Her blir du kjent med «Jeg vet»; hvordan du kan bruke læringsressursen og hvordan du kan lære opp andre til å ta den i bruk.

RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
27.02.2023, kl. 00:00

Tekst: Sylvia Haukanes, RVTS Vest

Barnehager og skoler har et ansvar for å forebygge og avdekke at barn blir utsatt for fysisk, psykisk, seksuell og digital vold. Å gi barn kunnskap om hva vold og overgrep er, kjennskap til sine rettigheter og muligheter for å fortelle fremmer livsmestring. Det er et viktig bidrag inn i å forebygge at barn og unge blir utsatt og/eller utsetter andre for vold, overgrep og mobbing.

«Jeg vet» skal bidra til at barnehager, grunnskolar og videregående skolar har et voldsforebyggende opplæringstilbud som fremmer livsmestring – og er et systematisk, kunnskapsbasert og nasjonalt likeverdig tilbud. «Jeg vet» er utviklet av Salaby i samarbeid med Redd Barna, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Her finner du mer informasjon og mulighet til å melde deg på kurset 3. mars.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar