Hopp til hovedinnhold

En av TBO-pionerene i Norge takker for seg

Etter 16 år takker Tone Weire Jørgensen for seg i RVTS Sør. Siden oppstarten av senteret har hun jobbet for de mest utsatte, og hun var sentral i å innføre Traumebevisst Omsorg til Norge.

Foto: Liv Unni Tveitane. Illustrasjoner: Cecilie Høgås.
Foto: Liv Unni Tveitane. Illustrasjoner: Cecilie Høgås.
Siri L. Thorkildsen

Siri L. Thorkildsen
Kommunikasjonsansvarlig, RVTS Sør
22.01.2023, kl. 13:30


Siden 2006 har hun bidratt til kompetanseheving i regionen vår, sammen med gode kollegaer. Der ute «i feltet», med mennesker som vil hjelpe de som har opplevd noe av det vanskeligste og vondeste livet kan by på, der har hun gitt sitt ytterste – og vært med på å utvikle og påvirke hvordan vi er sammen med og hjelper de som trenger det aller mest.

Traumebevisst omsorg til Norge
I disse årene har Tone vært synonymt med begrepet «Traumebevisst Omsorg» (TBO). Sammen med kollega Inger Lise Andersen tok de begrepet med hjem til Norge etter en studietur til Australia og et møte med Howard Bath i 2010.

Traumebevisst omsorg har siden blitt et godt etablert begrep i det ganske land, der flere institusjoner, skoler og barnehager ønsker å jobbe traumebevisst. Samarbeidet med Bath har fortsatt i alle disse årene.
– Da vi var på besøk i ungdomshjem i Australia og så hvordan de ansatte responderte på ungdommenes vansker, forsto vi at de hadde en annen tenkning enn oss her hjemme i Norge. De snakket om at ungdommen de sto ovenfor hadde stor psykisk smerte, at hen hadde det veldig vondt her og nå, og spurte seg selv hva de kunne gjøre for å hjelpe – heller enn hvordan de kunne få ungdommen til å roe seg ned. Det ønsket vi å videreformidle når vi kom hjem, og nå er dette vanlig tankegang i barnevern, forteller Tone.

«Like viktig som å ha kunnskap om traumer, blir det å ha kunnskap om stress, omsorgssvikt og, ikke minst, hva god omsorg kan være,» skriver Tone i artikkelen «Omsorg for barn som har det vanskelig».

Like viktig som å ha kunnskap om traumer, blir det å ha kunnskap om stress, omsorgssvikt og, ikke minst, hva god omsorg kan være.
 Tone Weire Jørgensen

– Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig. Jeg tenker at traumebevisst omsorg har bidratt til å peke på hva som er barns behov framfor omgivelsenes behov for at barna integreres, forteller hun.

– Det har vært et nyttig løft, men alt kan ikke forståes innenfor dette perspektivet. Barn trenger struktur for både innramming og utfoldelse i konkrete situasjoner som oppstår og i organiseringen av hverdagen deres. Her er utviklingsspykologi, grensesetting, pedagogikk og mange andre tilnærminger viktig. I samarbeid handler det også mye om å bidra til at alle gjør sitt for å skape gode rammer. En langsiktig innsats for å gi barna trygge rammer er det beste vi kan tilby et barn som har mye uro inne i seg. Her må hjelpere skape god kommunikasjon og støtte hverandre for å stå i oppgaven over tid. Det brenner jeg for, forteller Tone.

Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig.

De vanskeligste og vondeste sakene
Ved RVTS Sør har Tone, sammen med gode kollegaer, vært sentral i utviklingen av kurset Traumebevisst omsorg for fosterforeldre, et opplegg som ble hentet fra USA og ble et nybrottsarbeid i Norge. Hennes erfaring fra veiledning med fosterhjem har gitt henne rik forståelse av utfordringene i hverdagen i mange familier.

I løpet av årene har Tone også jobbet med kompliserte og sammensatte saker.

Tone deltok i senterets etterarbeid etter Utøya-terroren 22.juli 2011, der hun bidro i oppfølgingsarbeidet for ofrene. I tillegg har hun i disse årene hatt veiledning til flyktningbarn, og deres omsorgspersoner, som fra blant annet kom fra Bosnia, Syria og Afghanistan.
– Tone er gjennom sin kunnskap, kompetanse og væremåte en person som møter mennesker der de er – og skaper med sin væren en atmosfære for deling og forståelse av komplekse situasjoner. Hun får de som står i utfordringer inn i gode refleksjoner, så de sammen finner veier å gå mot hvordan de kan gjøre hverandre gode – og viser at vi trenger forskjellighet og tverrfaglighet til beste for dem vi skal hjelpe. Hun har som fagperson en evne til å tenke lange tanker – være analytisk og se ny og gammel kunnskap i sammenhenger som er til stor nytte for fagfeltet, forteller kollega Anne-Lill Nord Nilsen.

– Hun er vel den jeg kjenner som aller best kan dra TBO ned til praksis. Både når det fungerer bra og når det er vanskelig. Tone er den som kan peke på konkrete situasjoner hvor man kan velge en gjennomtenkt respons eller en ubetenksom respons, og hvor stor forskjellen blir for barnet, supplerer kollega Ingrid Sæbø Møllen.

Senterleder ved RVTS Sør, Martin Mølsæter takker Tone for hennes bidrag og engasjement over flere år.
– Tone har over mange år vært en betydningsfull kollega. Hun har vært med på den utviklingen senteret har hatt, de faglige valgene som er gjort, og de verdiene senteret styrer etter. Jeg vil takke spesielt for hennes bidrag til engasjementet for traumebevisst omsorg.

Artikler Tone har skrevet:
Omsorg for barn som har det vanskelig.

Traumebevisst omsorg, teori og praksis.

Kapittel i boken "Vold mot barn – teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger", Mevik, K. Lillevik, O.G. Edvardsen, O.

 

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar