De er alle våre barn

Mellom 30 og 50 prosent av alle overgrep mot barn blir utført av barn og unge under 18 år. Både barn som har blitt tråkket på og barn som selv har tråkket på andre, trenger en mulighet til å prate om det som har skjedd. RVTS Sør og RVTS Nord har sammen laget en film om problematisk og skadelig seksuell atferd. Filmen viser fire ulike situasjoner som skifter farge når barna eller ungdommene går over grensa.

Illustrasjon: Qvisten Animasjon
Illustrasjon: Qvisten Animasjon
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
04.11.2021, kl. 21:00

På RVTS Sør sin nettside www.vårebarn.no kan du både se filmen, ”De er alle våre barn”, og laste ned ressurser til denne. Disse kan tas i bruk av deg som jobber med barn og unge, og som trenger litt hjelp til å komme i gang med samtaler omkring seksuell atferd som oppleves grenseoverskridende eller som vekker bekymring. Med disse ressursene ønsker vi å bidra til refleksjon og samtale, og målet er at barn og unge skal få mulighet til selv å reflektere rundt hva som er fin seksualitet.

Filmen er inspirert av Trafikklyset – Seksualitet hos barn og ungdom, som er utarbeidet på norsk av Birgit Hegge (www.seksuellatferd.no). Trafikklyset er ment som en guide for voksne til å identifisere, vurdere og gi respons på seksualitet som vekker bekymring. I filmen ser vi fire ​ulike situasjoner som skifter farge når barna eller ungdommene går over grensa. Her vil vi la barn og unge reflektere rundt grenser.

I arbeidsheftet er det i tillegg ulike fortellinger som inneholder få fasiter, og er fulle av gråsoner og «Jeg mente jo ikke å såre noen». Akkurat slik som livet ofte kan være.

Det er nemlig ikke lett å vite hvor grensa går, men prater vi åpent om grenser, kan det bli enklere for barn og unge selv å komme fram til en bevissthet rundt egne og andres grenser. 

Vi ønsker også å la barn og unge bli kjent med aktuelt lovverk, gjennom selv å jobbe med lovverket opp mot fortellingene. Det er fint at dette arbeidet skjer nettopp sammen med de vennene som barn og unge er sammen med på fritiden – som de største skal på fest med, de mellomste har Snap-grupper med og som de minste leker sammen med. At alle i gruppa kjenner til det samme lovverket kan kanskje gjøre det enklere å finne gode og trygge rammer for seksuell utvikling.

Plakater og arbeidshefte laster du ned HER.

        

Siste nytt