Hopp til hovedinnhold

Trygt og godt miljø i SFO

Alle barn har rett til et trygt og godt miljø i SFO. Du som møter barn på morgenen, etter en skoledag, og som er der i lek og aktivitet, har stor betydning i barnas hverdag, for det viktige skjer hver dag.

RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
11.08.2021, kl. 10:00

En kompetansepakke til dere betydningsfulle voksne er nå utviklet av Utdanningsdirektoratet og RVTS Sør. Den skal være et verktøy for dere som jobber i SFO for å styrke kompetansen i å utvikle og opprettholde et trygt og godt miljø, og arbeide for å utvikle en felles forståelse for regelverket og rammeplanens føringer for et trygt og godt skolemiljø, og hva det innebærer for ansatte i SFO.

Det er dere voksne i SFO som har ansvaret for at barna har det trygt og godt.

I den nye rammeplanen for SFO står det at SFO skal fremme barnas fysiske og psykiske helse og bidra til at de opplever glede og mestring. Man skal også støtte utviklingen av trygge og gode relasjoner mellom barn, personalet og barnas foreldre, i tillegg til å fremme inkludering og bidra til at alle barna har mulighet til å utvikle vennskap. Barna skal få støtte til å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. 

Hva er gode måter å møte den enkelte på? Hvordan kan man ivareta gruppa som helhet? Hva må dere gjøre for å skape og opprettholde trygge og gode hverdager i deres SFO? Vi håper kompetansepakken kan bidra til refleksjon og kompetanseheving rundt disse spørsmålene slik at det viktige arbeidet dere gjør hver dag, i møte med barna, bidrar til et trygt og godt SFO-miljø.

Kompetansepakken - "Trygt og godt miljø i SFO" ligger HER. 

Det viktige skjer hver dag
hele tiden
året rundt
hver eneste gang barn og undom møter en voksen.

Skolemiljøet er luften elevene puster i
næringen de tar til seg
speilet de gransker for å oppdage sin egen verdi.

Her trengs det voksne som vet
og ser
og våger
og kan

 

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar