Hopp til hovedinnhold

10 år etter terrorhandlingene ved Regjeringskvartalet og på Utøya

Det er 10 år siden terrorhandlingen mot Regjeringskvartalet og Utøya. Handlingen var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, men rammet hele samfunnet. Markeringen av dagen viser at vi som samfunn fremdeles har en vei å gå mot et inkluderende samfunn som kan forhindre at dette kan skje oss igjen. Det er også tydeliggjort at mange av de direkte berørte sliter fremdeles, og at ikke alle har fått den hjelpen de hadde behov for.

RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
29.07.2021, kl. 12:42

RVTS-ene har i samarbeid med støttegruppen etter 22. juli opprettet en LOS-funksjon for berørte av 22. juli-hendelsene. Denne funksjonene har følgende mandat:

  • RVTSene skal bistå Nasjonal Støttegruppe i å synliggjøre tilbud om los-funksjon overfor de berørte etter terrorhandlingene i 2011.
  • Hvert RVTS oppnevner loser (kontaktpersoner) som berørte kan kontakte.
  • Berørte kan ta direkte kontakt med losene. De tilbys da avklaringssamtale/r for vurdering og eventuell oppfølging av behov for bistand.
  • Losenes oppgave vil blant annet være å informere om aktuelle tilbud.
  • Losene kan ved behov være behjelpelig med å etablere kontakt med relevante instanser, der vedkommende kan få et tilbud om helsehjelp eller annen bistand.
  • Losene skal bidra til et tettere samarbeid mellom RVTS’ ene, Nasjonal støttegruppe og dens fylkeslag.
  • Det er utviklet et system for dokumentasjon som omfatter samtykkeskjema, loggføring, registrering og brukerevaluering. Dette er gjort i tråd med oppdaterte personvernregler inkludert GDPR.

Kilde: Støttegruppen 22. juli

Kontaktpersoner ved RVTS Sør er:
Tone Weire Jørgensen tone.weire.jorgensen@rvtssor.no  
Mobil: 932 16135

Øyvind Dåsvatn oyvind.dasvatn@rvtssor.no 
Mobil:  97711651

For mer informasjon:

NKVTS sin Utøyastudie finner du her

Les også RVTS Øst sin artikkel “10 år etter terroren i Norge”

 

RVTS Sør 29. juli 2021:

Tone Weire Jørgensen og Øyvind Dåsvatn

 

 

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar