Hopp til hovedinnhold

De er alle våre barn

- Det er vårt ansvar som voksne å ta vare på barna, også når barn og unge selv er de som utøver den skadelige seksuelle adferden. For de er alle våre barn, sier vår spesialrådgiver Pernille Lavoll Baade ved RVTS Sør i forkant av den nasjonale konferansen om problematisk og skadelig seksuell atferd som RVTS Sør arrangerer 19.-21. oktober. 

Karen Kilane

Karen Kilane
Tekstforfatter
05.07.2021, kl. 13:52


- Vi håper tittelen appellerer til fagmiljøene som møter barn og unge som har vist eller står i fare for å vise en problematisk eller skadelig seksuell atferd, sier Baade, som er prosjektleder for konferansen. 

Hjelpeapparatet har stort sett god kompetanse og et godt system for å ivareta den som er utsatt for vold eller overgrep, mens når det handler om barn som utøvere, så har vi en vei å gå.

Det er et stort behov for at tjenester rundt barn og unge er samordnet og samarbeider om å gi god hjelp til både utsatt, utøver og nettverket rundt.

I tillegg må vi tenke forebygging. Vi må være i forkant. Med dagens tilgang på internett, sosiale medier og porno, samt alle realityprogrammer som fremstiller alle varianter av sex som den naturligste ting i verden, så er det klart grenser forskyves, mener Baade. 

På forsommeren i år slo Overgrepsmottaket og Agder-politiet alarm om urovekkende mange og grove overgrep av og blant unge på Agder. Politiet fortalte om prislister, salg av bilder og seksuelle tjenester.

- Dette er definitivt en seksuell atferd som bekymrer. Unge jenter og gutter opererer i et landskap som er potensielt veldig skadelig. De aller fleste barn har tilgang på mobiltelefon med internett fra de er veldig unge. Vi voksne klarer ikke å følge med på bruken, og den unge er sannsynligvis ikke klar over hva hen begir seg ut på. Bilder og avtaler, lettjente penger, overgrep. Her må vi voksne på banen.  

Skal vi kunne hjelpe med å redusere omfanget av denne typen adferd, må vi både vite hva som trengs for å forebygge, samt hvordan gi målrettet hjelp når «skaden» allerede har skjedd.

Dette er hovedtemaene under konferansen «De er alle våre barn». I tillegg arrangerer vi en prekonferanse som setter fokus på barn i alderen 3-12 år, og barn med nedsatt funksjonsevne som viser en seksuell adferd som vekker bekymring. 

Mye kan, og vil, skje innen 19. oktober når konferansen starter. Trenger du noen små tips før den tid, har vi samlet noen her:
- Gå nærmere, tørr å stille spørsmål. 
- Snakk med barn og ungdom om sex og seksualitet; hva er innafor og vanlig, hvor går grensene for barnet selv og for andre barn?
- Snakk med barn og ungdom om seksuelle krenkelser og hvordan håndtere og reagere på opplevelser som ikke er ok for dem selv og andre.
- Snakk om nettbruk og nettvett. Gjør deg kjent med hva som foregår i sosiale medier.
- Ta pornopraten; vi vil bli overrasket over hvor god kjennskap mange barn og unge har til porno.
- Gjør alt dette uten å moralisere eller ta frem pekefingeren. Sex og seksualitet kan være litt kleint å prate om, men det er viktig.
- Ikke bare tenk på hva du skal forhindre, men også hva du skal forsterke. 
- Snakk med barna og finn ut om de er trygge i relasjonene sine. Trygge barn er mindre sårbare i møte med press. 

«De er alle våre barn»
Hovedmålsettingen for konferansen er å heve kompetansen om forebygging og avdekking av problematisk og skadelig seksuell atferd, samt sette fokus på tiltak som kan redusere skadevirkningene etter at slik atferd, eller bekymring for slik atferd, er avdekket. Et viktig formål med konferansen er også at deltakerne blir kjent og deler erfaringer med hverandre.
Vi ønsker at årets konferanse skal bidra med viktige innspill til en nasjonal satsning mot problematisk og skadelig og seksuell atferd. 

For info og påmelding til konferansen kan du gå inn her: https://rvtssor.no/kurs/1128/de-er-alle-vare-barn/

 

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar