Hopp til hovedinnhold

Tettere digitalt på krisearbeid

Fagfolk og frivillige som jobber med krise- og katastrofehåndtering trenger kunnskap, øving og noen å rådføre seg med. Derfor lanserer RVTS nå psykososialberedskap.no som en nasjonal ressurs, der det er enkelt å ta kontakt med spesialrådgivere i RVTS-ene.

Foto: 123rf.com
Foto: 123rf.com
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
15.04.2021, kl. 08:30

Pandemien kom i mars 2020 og ble en nasjonal krise. De fem RVTSene har alle erfart at den vedvarende pandemien har ført til nye utfordringer og høy stressbelastning for ansatte i helsevesenet og hjelpeapparatet. Ettersom situasjonen har vedvart er det mange arbeidsplasser som opplever et høyt arbeidspress over tid, stor usikkerhet og redsel, der det blir stilt høye krav til både ledere og medarbeidere.

Benyttes nasjonalt
Dette aktualiserte behovet for en oppdatert nettressurs om krise og katastrofearbeid, og i region øst ble en pandemitilpasset psykososialberedskap.no raskt utviklet. Nå kan du altså benytte deg av den nasjonalt, og den er like aktuell enten du bor i Alta eller Lindesnes. Nettstedet gir deg lett tilgang på artikler, praktiske råd, filmer, undervisningsmateriell og bakgrunnsstoff (rapporter, veiledere m.m.) om aktuelle temaer rundt kriser og katastrofer.

Nettressursen er blitt en «verktøykasse» som kan brukes til å ivareta egen psykososial omsorg, med artikler og undervisningsmateriell om pandemien som særskilt prioritet.

Ønsket er å tilby god, konkret informasjon og veiledning til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige. Materiellet blir også supplert og utviklet underveis.

Ledere og hjelpere
psykososialberedskap.no kan du blant annet finne temaer med fyldig innhold om pandemi, krisereaksjoner og støtte, aktiv oppfølging, barn og unge, selvmordsforebygging og stressmestring. Dette vil være nyttig for kriseteam, helsepersonell, frivillige, ansatte i skoler og barnehager, og andre som arbeider tett på kriser og katastrofer.

Målgruppen for siden er ledere med ansvar for å organisere, og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse.

Ved å registrere deg vil du kunne få aktuelle nyhetsbrev og tilsendt informasjon om relevante kurs og aktiviteter. Er du registrert som leder vil du få tilgang på eget kunnskapsmateriale direkte rettet mot ledere. Her kan du registrere deg: https://www.psykososialberedskap.no/registrer-bruker/

Spørsmål om psykososialt arbeid i din region?
RVTS Sør:
Ta kontakt med spesialrådgiver Øyvind Dåsvatn (mobil: 977 11 651, oyvind.dasvatn@rvtssor.no).

Tekst: Solveig Espeland Ertresvaag, RVTS Øst.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar