Hopp til hovedinnhold

Praktisk samtaleverktøy om seksualitet

Samtaler med unge om seksualitet innebærer alt fra å kunne snakke om den sunne, lekne seksualiteten til grensesetting, både for seg selv og andre. Å gi voksne konkret og praktisk hjelp til slike samtaler, er ideen bak Play it Right.

Foto: RVTS Øst
Foto: RVTS Øst
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
04.03.2021, kl. 12:26

Tekst: Solveig Espeland Ertresvaag, RVTS Øst

Samtaleverktøyet er for alle som jobber med ungdom og unge voksne og begrenser seg ikke til når det først har skjedd overgrep eller krenkelser, men inkluderer også forebyggingsperspektivet og ved tidlig bekymring.

Play it right består av en fysisk koffert med følgende innhold:

  • Syv kortstokker, mer enn 350 ulike kort, som omhandler allmenne temaer som «selvtillit, selvbilde og selvforståelse», «kropp, følelser, atferd og tanker» og «mål» og mer rettede tema som «mentalisering og samtykke», «kropp og hygiene», «sex» og «internett og porno».
  • Stressball-terninger med reguleringsøvelser
  • Samtaletermometer om kan gi hjelp til regulering av stressnivå i selve samtalen eller i andre situasjoner
  • Håndboken «Dialog om seksualitet», 22 kyndige forfattere deler sin kunnskap og erfaring om ulike temaer som er viktige å vite noe om når man skal snakke med ungdom og unge voksne om sex. Forfatterne er fagfolk som har blitt spurt om å bidra på grunn av deres spisskompetanse og erfaring, og det er lagt vekt på korte, konsise og praksisnære kapitler.

Lettere for profesjonelle
Play it right er ikke et program, et behandlingsløp eller en metode. Det er en koffert som skal være fleksibel nok til å kunne brukes i tillegg til pågående behandling/samtaler eller som et ledd i forebygging og tidlig intervensjon.

Tanken er at man kan plukke ut det man trenger for å få i gang den gode praten og for å sette i gang refleksjon hos den unge voksne om dens egen kunnskap og holdninger til seksualitet, grenser og samtykke samt støtte den unge i utvikling av en sunn seksuell atferd. Play it Right vil også fungere i grupper med ungdom.

Samarbeid med Kriminalomsorgen

Vi ønsker å motivere fagfolk til å komme inn på viktige temaer, med minst mulig «kleinhet» og mye normalisering.
Christian Lunde-Hanssen, RVTS Øst

– Samtidig ønsker vi å legge grunnlaget for videre dialog, så et like viktig mål er å bidra til å forebygge seksuelle overgrep gjennom refleksjoner som vil kunne fungere også for de som har blitt utsatt eller utsatt andre for grenseoverskridende seksuelle handlinger. Det forteller primus motor i RVTS Øst, Christian Lunde-Hanssen.

Utgangspunktet for det toårige utviklingsprosjektet var et initiativ fra Larvik fengsel, hvor ansatte ønsket å bli tryggere på å kunne snakke om temaer som hygiene og seksualitet, da de opplevde at mange innsatte hadde ulike former for behov som de ikke fikk dekket på en hensiktsmessig eller adekvat måte. I dialog med KRUS og Kriminalomsorgen ble det jobbet mye med å kartlegge hva som skal til for å få profesjonelle til å utnytte sin samtalekompetanse til også å inkludere seksualitet.

Det ble gjennomført undervisning og uttesting av opplegget i nært samarbeid med KRUS, flere fengsler i kriminalomsorgen og SaltO-nettverket. I tillegg ble det samarbeidet med etablerte fagmiljøer blant annet ved habiliteringstjenestene for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i verktøyet.

Forebygge overgrep
– Selv om utgangspunktet var et samarbeid med KRUS og Kriminalomsorgen har vi hele tiden vært opptatt av at dette skal være et verktøy for alle tjenester som jobber med ungdom og unge voksne. Vi har derfor sikret at utforming og utvikling også gjør at dette fungerer innenfor tjenester som helse, skole, barnevern, med mer, sier Lunde-Hanssen.

– Samarbeidet med Kriminalomsorgen har gjort at vi har lært mye om forebygging av seksuelle overgrep i begge ender av skalaen og denne kunnskapen er bakt inn i Play it right. Jeg vil si at den ferdige kofferten bærer preg av erfaringer fra et samlet fagfelt om hvordan vi kan bygge ned barrierene rundt tematikken seksualitet, sier han.

Lansering 11. mars
Sammen med KRUS arrangerer RVTS Øst et frokostseminar torsdag 11.mars kl. 0900-1000. På seminaret, som streames via Facebook-siden til RVTS Øst, vil du få høre mer om hvordan du kan bruke samtaleverktøyet i dine samtaler med unge og unge voksne. Ingen påmelding!

RESSURSER

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar