Ledig stilling: Spesialrådgiver

RVTS Sør har ledig fast stilling som spesialrådgiver.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
22.12.2020, kl. 17:18

Vi søker etter:
En faglig kreativ medarbeider som ønsker å bidra til økt kompetanse innenfor våre fire temaområder:

 • vold og overgrep 
 • traumer og traumatisk stress, herunder fokus på veteraner og psykososial beredskap
 • forebygging av selvmord og selvskading
 • flyktningehelse og tvungen migrasjon

Den som tilsettes må ha evne til å belyse, berøre og bevege våre målgrupper gjennom kompetanseformidling og fagutvikling.

Aktuell fagbakgrunn kan være helse- og sosialfag, psykolog, lege, samfunnsviter eller pedagog. Det kreves minimum mastergrad eller tilsvarende innen relevante temaområder.

Senteret ønsker å legge vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av nasjonal eller etnisk bakgrunn, alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet og funksjonshemming.

Oppgaver:

 • Kunnskaps- og verdiformidling innen senterets temaområder
 • Omsette kunnskap til praksis gjennom gode menneskemøter og helhetlig kompetanseutvikling og tjenestestøtte
 • Kompetanseutvikling i tjenester som ivaretar og har omsorg for krenkede og traumatiserte barn, unge og voksne
 • Undervisning og prosessledelse
 • Prosjektledelse og deltakelse i regionale og nasjonale prosjekter
 • Rådgivning, konsultasjon og veiledning til tjenesteapparatet

Personlige egenskaper og verdisyn:

 • Ha kjennskap til og kunne arbeide etter RVTS Sør sitt kunnskaps- og verdigrunnlag
 • Ha formidlingsglede
 • Trives med undervisning og prosessledelse
 • Ha gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne til å jobbe selvstendig
 • Ha godt humør, pågangsmot og evne til lekenhet
 • Ha evne til å motivere og inspirere kollegaer og samarbeidspartnere

Generelle opplysninger:

 • Lønn etter avtale
 • Kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling
 • Et variert, spennende og inspirerende arbeidsmiljø
 • Medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse KLP, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Fleksitidsordning
 • RVTS Sør er opptatt av å skape en utviklende og lærende internkultur. Det vil derfor bli vektlagt at søker har en personlig dedikasjon til å være i en kontinuerlig endrings- og læringssituasjon, og har engasjement og interesse for å være med i videreutviklingen av RVTS Sør og vårt arbeid.
 • Søker må påregne en god del reisevirksomhet, og må ha førerkort for bil

Søknadsfrist
24. januar 2021

Kontaktpersoner:
Senterleder Martin Mølsæter, tlf. 918 93 686 e-post: martin.molsater@rvtssor.no.
Fagleder/psykologspesialist Heine Steinkopf, tlf. 481 42 436 e-post: heine.steinkopf@rvtssor.no.

Søk på stillingen

Siste nytt