Hopp til hovedinnhold

Handlingsplan om selvmord og selvskading: En hjelp for kommuner

En ny nettressurs skal veilede kommuner i utarbeiding av kommunal/interkommunal handlingsplan om selvmord og selvskading.

Foto: Laurenz Kleinheider / Unsplash.com
Foto: Laurenz Kleinheider / Unsplash.com
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
09.09.2020, kl. 00:30

Tekst: Sylvia Haukanes, RVTS Vest

Her finner du den nye nettressursen.

Både de menneskelige og økonomiske konsekvensene er svært store når selvmord skjer. En god måte for kommunen å jobbe med forebygging, er å lage en handlingsplan med konkrete tiltak.

Veilederen kommer i form av en nettside, som gir oversikt over sentrale tema en slik handlingsplan bør inneholde.

Her finner du informasjon om hvordan du kan komme i gang med å lage handlingsplanen, og hvordan du kan iverksette tiltakene i planen.

I tillegg finner du lenker til faglige ressurser, brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner, samt sentrale veiledere for selvmordsforebygging. Du finner også eksempler på kommunale handlingsplaner, som Bergen kommune sin handlingsplan for selvmordsforebygging.

Samordning av tjenester og fokus på folkehelse
Et mål med en kommunal handlingsplan er å samordne de ulike tjenestene som møter mennesker med selvmordsatferd.

En handlingsplan kan bidra til å sikre at kommunen har fokus på forebygging, behandling og oppfølging, og at etterlatte og berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud.

Handlingsplanen kan også bidra til forebygging av selvmord og selvskading i et folkehelseperspektiv, samt styrke kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunene. Fokus på å videreutvikle samarbeid mellom faggrupper, sektorer og forvaltningsnivå vil også være en viktig del av en slik handlingsplan.

Samarbeid med organisasjoner og kompetansemiljø
På nettsiden blir behovet for samarbeid med relevante organisasjoner og kompetansemiljø fremhevet.

Du finner forslag til hvilke instanser som bør inviteres inn i arbeidet med handlingsplanen. Dette kan være de ulike kommunale tjenestene som blir omfattet av planen, sammen med kompetansemiljø (for eksempel RVTS), helseforetak, LEVE og Opplæringsavdeling ved fylkeskommune og andre relevante aktører.

Nettressursen er utviklet av de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), og de kan bistå kommunene i utarbeiding av kommunal handlingsplan. RVTS har kompetanse om selvmordsforebygging og forebygging av selvskading, og oppfordrer derfor kommuner til å kontakte sitt regionale RVTS.

Gå til nettressursen.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar