Ledig stilling: Kommunikasjonsansvarlig

Vi søker en erfaren, jordnær, språksikker og tillitvekkende kommunikasjonsansvarlig som evner å formidle tungt fagstoff på en måte som belyser, berører og beveger.

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash
Photo by Joanna Kosinska on Unsplash
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
13.05.2020, kl. 11:20

RVTS Sør har som en viktig oppgave å formidle fagstoff på en praksisnær, nyttig, varm og levende måte. Vi skal ha fokus på hvordan tjenestene kan omsette kunnskap til praksis, og vår formidling skal ha en reell nytte- og bruksverdi for hjelperne. 

Vi legger stor vekt på bruk av web og sosiale medier som informasjons-, kommunikasjons- og undervisningsverktøy. Produksjon av artikler samt ansvar for RVTS Sør på sosiale medier og web blir noen av hovedoppgavene for den som ansettes i stillingen. Stillingen er i 100% fast stilling, og en integrert del av senterets fag- og utviklingsaktivitet med spesielt ansvar for verdiformidling.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for kommunikasjonsstrategi og gjennomføring av denne
 • Daglig drift og innholdsproduksjon til rvtssor.no og RVTS Sør på sosiale medier
 • Øvrig kommunikasjonsarbeid
 • Redaktør for magasinet VerdiStrek
 • Innovasjonsarbeid og kampanjejobbing
 • Bidra til samarbeid med andre virksomheter og kunnskapssentre
 • Bistå internt og eksternt med faglig utviklingsarbeid og verdiformidling
 • Prosjektledelse

Kvalifikasjonskrav

 • Kommunikasjonsfaglig utdanning på Masternivå, helst innenfor journalistikk og/eller public relations
 • Flytende norsk og engelsk, skriftlig og muntlig. Fordel med engelskspråklig arbeidserfaring, ettersom det blir en del oversettelsesarbeid og intervjuer på engelsk
 • Solid kunnskap om analyseverktøy for web
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Erfaring fra webpublisering og utvikling av nettsider
 • Erfaring fra tekstproduksjon i ulike genre
 • Erfaring i å intervjue mennesker i sårbare livssituasjoner
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Erfaring fra større skriveprosjekter
 • Kan vise til gode resultater innenfor kampanjejobbing
 • Kan vise til gode resultater innenfor økt synlighet på digitale flater
 • Undervisningserfaring er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode egenskaper som formidler
 • God på å bygge relasjoner og tillit
 • Gode evner til skriftlig dokumentasjon
 • Gode samarbeidsevner, kreativitet og pågangsmot
 • Engasjement og interesse for å være med i videreutviklingen av RVTS Sør og fagfeltet
 • Motiverende og inspirerende

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling
 • Et variert, spennende og inspirerende arbeidsmiljø
 • Medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse KLP, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Fleksitidsordning

Spørsmål om stillingen

 • Leder Ivar Kjellevik, mobil 913 60803, ivar.kjellevik@rvtssor.no
 • Konstituert fagleder Inge Bergdal, mobil 957 51206, inge.havard.bergdal@rvtssor.no
 • Spesialrådgiver Ingrid Sæbø Møllen, mobil 990 45566, ingrid.sabo.mollen@rvtssor.no

Generelle opplysninger
RVTS Sør er opptatt av å skape en utviklende og lærende internkultur. Det vil derfor bli vektlagt at søker har en personlig dedikasjon til å være i en kontinuerlig endrings- og læringssituasjon, og har engasjement og interesse for å være med i videreutviklingen av RVTS Sør og vårt arbeid.

Senteret legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søker må påregne noe reisevirksomhet, og må ha førerkort for bil.

Søknadsfrist: 28. mai 2020

Søk på stillingen.

Siste nytt