Hopp til hovedinnhold

Hjernebalanse på internett

I disse tider har internett på kort tid blitt en viktig møteplass. Vi har personalmøter, undervisning, vennetreff og konserter på nett. Det er imponerende hvordan vi har tilpasset oss, og hvor bra det har gått.

Illustrasjon: 123rf.com/RVTS Sør
Illustrasjon: 123rf.com/RVTS Sør
Anette Andersen

Anette Andersen
Psykologspesialist, RVTS Sør
04.05.2020, kl. 00:00


Denne formen for kommunikasjon passer spesielt den logiske, rasjonelle venstre hjernehalvdel ganske bra. Vi møtes i ulike situasjoner uten å være ansikt til ansikt, og kommunikasjonen defineres i stor grad ut fra har ordet som sies, bokstavene som skrives eller bildet en ser. Men hjernen har to sider – den har også en høyre side, og den høyre og venstre siden har spesialiserer seg i ulike ting.

Den høyre hjernehalvdel er den mer sosiale og emosjonelle siden, og når vi er sammen med andre er det den høyre siden som i hovedsak plukker opp de mer subtile signalene i kommunikasjonen som vi kaller for ikke-verbal kommunikasjon.

Signalene som formidles i den ikke-verbale kommunikasjonen hjelper oss å få en følelse av å være påkoblet andre på et dypere plan enn det ord kan gi.

Gjennom ikke-verbal kommunikasjonen uttrykkes ulike følelser og sinnsstemninger som gir viktig informasjon. Forskere som Dan Siegel og Alan Schore påpeker at disse møtene er essensielle for vår utvikling av emosjonell og sosial identitet og selvforståelse.

Det er viktig at vi i de digitale møtene ikke lar oss falle til ro med ordene som formidles, men passer på å gi alt det som IKKE sies en spesiell oppmerksomhet.

Tips til hjernebalanse på internett
Neste gang du logger deg på for et digitalt møte oppfordres du til å rette en spesiell oppmerksomhet mot de sidene av kommunikasjonen som ikke er så fremtredenen i de digitale møtene, men som er viktig for at vi skal føle oss påkoblet, i harmoni og i balanse.

Legg merke til alt det som ikke sies på skjermen:

  1. Øynene og blikket
  2. Ansiktsuttrykket
  3. Tonefallet
  4. Kroppsbevegelser og kroppsstilling
  5. Håndbevegelser- gester
  6. Andre ikke-verbale signaler: klær, belysning, farger
  7. Timing på responsen
  8. Intensiteten i responsen

Du kan også legge merke til om det er flere ikke-verbale uttrykk samtidig, som for eksempel rynker han/hun panna og samtidig slår ut med armene? Du kan prøve å sette ord på stemning og følelser på det du ser gjennom verbale koder, på samme måte som de gjør i romaner: «Hun hvisket ordene,» «Han smiler når han ser på meg». Du kan observere hvordan kroppsspråket ditt påvirker den andre og hvilke signaler du sender. For eksempel, hvilket kroppsspråk bruker jeg for å signalisere at jeg kjeder meg, og hva skjer med den andre?

Et møte på nett kan ikke erstatte betydningen av et «ekte» menneskemøte.

Dette er blant annet fordi et menneskemøte også handler om den gode fysiske nærheten og klemmen når en trenger trøst. Men gjennom å være litt mer oppmerksomme på de ikke-verbale signalene som sendes, primært til den høyre hjernehalvdelen, kan vi øke vår følelse av å være påkoblet, bli sett og føle oss trygge. Vi må huske å bruke begge sidene – både den høyre og venstre hjernehalvdelen – så nettverkene i hele hjernen er i sving. Det vil, i følge Siegel, gi oss en følelse av balanse og velvære.

Innlegget er inspirert at artikkel skrevet av Daniel Siegel (2015). Signal Boost: Send Your Teen these Messages instead of a Text. Pathways to Family Wellness.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar