Hopp til hovedinnhold

Psykososial omsorg ved en pandemi

Hjelpere i alle ledd jobber i situasjoner som preges av utrygghet og høyt stressnivå. Da trenger også hjelperne hjelp.

Illustrasjonsfoto: 123rf.com
Illustrasjonsfoto: 123rf.com
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
23.03.2020, kl. 08:20

Skrevet av RVTS Øst

Psykososialberedskap.no er en nettressurs om psykososial ivaretagelse og beredskap beregnet for tjenesteapparatet.

RVTS vet at tjenestene i det offentlige hjelpeapparatet nå er satt under et enormt press. Hjelpere i alle ledd jobber i situasjoner som preges av utrygghet og høyt stressnivå. Da trenger også hjelperne hjelp. Derfor har vi nå iverksatt et arbeid for å tilby god, konkret informasjon og veiledning til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige. RVTS Øst sin nettressurs om psykososial ivaretagelse og beredskap, psykososialberedskap.no, er nå blitt oppdatert for å tilpasses dagens alvorlige situasjon, med digitalt informasjons- og undervisningsmateriell bestående av artikler, powerpointer mm. Den vil fortløpende bli oppdatert og utviklet i samarbeid med de andre RVTSene i tiden fremover.

Målet er å tilby god, konkret informasjon og veiledning til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige.

Råd/veiledning
Har din tjeneste behov for råd eller veiledning i den aktuelle sitasjonen? Ta kontakt med oss.

Ressurser
Psykososial omsorg ved en pandemi
Informasjon, råd og hjelp

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar