Hopp til hovedinnhold

Å komme nærmere i en utfordrende tid

Vi er inne i en tid preget av usikkerhet og tidvis sterke følelser. I felleskap opplever vi trusler mot det livet vi vanligvis lever. Bekymringer og endringer skaper stress for oss voksne, men også for barn og ungdom. Derfor ønsker vi å dele noen tanker om hvordan familier og barn i felleskap kan håndtere denne ukjente og stressende situasjonen.

Illustrasjonsfoto: 123rf.com
Illustrasjonsfoto: 123rf.com
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
19.03.2020, kl. 00:30

Tekst: Inge Bergdal, psykolog RVTS Sør

Trygghet
Det viktigste for barn og også voksne er opplevelsen av trygghet. Vi får dette på mange måter. Vanligvis ved at mye av det vi gjør hver eneste dag er forutsigbart, rutinemessig. Da vet vi også hvordan vi skal tenke og handle.

Hverdagen forløper med sine rutiner, spising, trening, besøk av venner, besøke venner, leke sammen med andre barn, skole osv. Mye av dette blir forstyrret i denne tiden vi er inne i nå. Derfor er det viktig at voksne forsøker å lage hverdager med noen av de rutinene vi hadde før og kanskje også lage nye rutiner. Spesielt er kanskje å fortsette rutinene rundt måltider og søvn.

Gjentagelser er viktig for voksne, men ekstra viktig for barn i urolige tider.

Tilpass informasjonen
Når det er usikkerhet vil både barn og voksne forsøke å få mest mulig informasjon for å bli trygge. Det kan være ekstra viktig nå å være oppmerksom på hva barn lurer på og at den informasjonen de trenger er tilpasset det barnet ditt forstår. Du trenger ikke alltid å gi all informasjon, men den informasjonen du gir må være ærlig og konkret.

Barn forstår at voksne ikke kan svare på alt, og blir ofte mer usikker av at vi er vage og unnvikende. Som voksen kan det også være lurt å regulere når du selv innhenter informasjon om situasjonen.

Hvis du «hele» tiden er på nett, så vil også all oppmerksomhet dreie seg om denne situasjonen.

Dermed vil du også mest sannsynligvis selv bli mer berørt og stresset enn du nødvendigvis trenger å være. Dette er ikke alltid like lett i praksis, fordi vi hele tiden overstrømmes med ny informasjon og føler at vi trenger oversikt selv.  

Vær en trygg havn
Barn og unge finner ofte måter å «hvile» på i stressende situasjoner. Barn leker, holder på med ulike aktiviteter, spiller spill og dette er en virksom måte å regulere egne følelser på. Samtidig skaper dette muligheter for positive følelser og læring. Arbeid med lekser og skole hjelper også på å ha oppmerksomheten på aktiviteter som er kjente og trygghetsskapende.

Det aller viktigste for barn er hvordan voksne som barnet er i relasjon til, er i stressede situasjoner.

Barn og unge er svært gode til å lese kroppsspråk og følelser hos sine omsorgspersoner og kjente voksne. Voksne som er rolige og trygge virker beroligende på barn og unge. Voksne har vanligvis en mye større evne til å regulere egne følelser. Vi kan være rolige selv om vi er redde eller bekymret.

Når voksne er stresset blir også barn og unge stresset. Da vil noen bli urolige, sinte eller stille, mens andre barn blir ekstra spørrende for å prøve å skape seg en oversikt. Da er det særlig viktig at vi som voksne er tilstede for barnet og at vi kan være en trygg havn.

Tett på
Det som kan være bra i denne situasjonen er at mange omsorgspersoner er enda mer tilgjengelig for barn/unge. Når flere nære voksne er tett på barn/unge så skaper dette trygghet i seg selv.

Voksne trenger også kontakt. Det er annerledes å snakke med noen som vi ser enn å sende en sms eller et bilde. Bruk de mulighetene du har for å holde direkte kontakt med lyd og bilde.

Man vet fra studier at det å være isolert er krevende for mennesker. Noen vil reagere med ulike symptomer som søvnløshet, irritasjon og nedstemthet. Da er det det grunnleggende for mennesket at vi søker kontakt med andre medmennesker. Det kan være kollegaer på jobb, slekt og venner.

Derfor er dette også en tid som kan skape muligheter for et fellesskap ved at vi kanskje kan være særlig oppmerksomme på naboen, kollegaer, venner og egen familie. Vi kan hjelpe hverandre til sammen å håndtere denne situasjonen.

Sammen kan vi være med på å komme igjennom denne vanskelige situasjonen som de fleste av oss aldri har vært i tidligere.

Kanskje kan vi også kjenne på en takknemmelighet for at vi er i et samfunn som har mulighet og rammer til å komme gjennom dette.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar