Hopp til hovedinnhold

Hva kan fremme menneskemøtearbeid?

Eva Dønnestad

Eva Dønnestad
Spaltist
05.02.2015, kl. 15:00


 

  • Språk som rommer bredden, høyden og dybden i livskampene. Språkdrakter som er store nok til at de kan vokse i dem, ikke bli kvalt. Hvert menneske sin fortelling.
  • Rom til å leve seg igjennom livskampene for å oppleve dype livsgleden, ikke dempe livssmerte og dermed dempe potensial og glede.
  • Kunnskap om hva som skjer med oss etter påkjenninger, under påkjenninger, hva som er normalt og når det blir patologisk.
  • Deling – lytting til dem det gjelder. Deling der barn og unges erfaringer og forståelse av sammenhenger ilegges vekt. «Brukermedvirkning må̊ skapes i et komplekst samspill mellom utøver, bruker og aktuell kontekst.» Tor-Johan Ekeland
  • Verdier, menneskesyn, etikk.
  • Hjelperens/menneskemøterens bevissthet om at han/hun er verktøyet, den viktigste faktoren for tillitsskaping og heling.
  • En fenomenologisk tilnærming som vektlegger at hvert menneske har sin historie og kan beskrive seg og sine omgivelser uten anvendelse av teori for tolkning av tanker følelser og atferd. For å aldri redusere den andre til objekt. Den andre må vedlikeholdes som subjekt, likeverdig, men forskjellig.
  • Undrende voksne som gir rom for av barn og unge oppdager sin egen individualitet OG finner en plass, kan bidra og kjenne tilhørighet i fellesskapet
  • Menneskemøtere som våger sårbarhet og lekenhet. Vi kan i vår søken etter autensitet noen ganger falle i den grøfta at vi lager forestillinger og fasader som ligner det genuine. Det finnes ingen veier til ekte rått levd liv uten gjennom sårbarhet, smerte og tro på glede og fantasi, lekenhet som kan styrke og gjøre oss mer robuste.
Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar