Hopp til hovedinnhold

NY BOK: Folkehelse og livsmestring – Tanker, følelser og relasjoner

RVTS Sør er nå ute med bok 2 i serien om det nye tverrfaglige temaet Folkehelse og Livsmestring i skolen. Se utdrag fra boka her.

Illustrasjon: Darling Clementine.
Illustrasjon: Darling Clementine.
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
13.11.2019, kl. 08:42

Boka kan bestilles her.

Se utdrag fra boka

Denne boka handler om hjernens betydning for å forstå og håndtere følelser. Den tar også for seg hvordan følelsene påvirker oss i livet, og hvordan trygghet og positive relasjoner fremmer sunn vekst. En skole som tar denne kunnskapen på alvor, er med på å bygge god folkehelse og livsmestring hos elevene.

I overordnet del av læreplanverket står det – under det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring – at det å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører under dette temaet.

Naturlig del av hverdagen
I boka presenteres blant annet modellene «Den tredelte hjernen» og «Toleransevinduet». Dette er modeller som gir større innsikt i hva som styrer tankene, sansene og følelsene våre. De kan hjelpe oss med å gjøre det tverrfaglige temaet til en naturlig del av skolehverdagen.

– Hensikten med boka er å gjøre deg trygg på at dette er en oppgave du som lærer er som skapt for. Skolen har lang tradisjon for å jobbe med helsefremmende tiltak, og ingen annen samfunnsarena har større forutsetning for å lykkes. Læreres spisskompetanse på å skape trygge, varme - til tider magiske - relasjoner med barn og unge, er kjernen i det som fremmer sunn utvikling, forteller forfatterne Karen Ringereide og Siri L. Thorkildsen i RVTS Sør.

I boka finner du temaer som:
• Å sette gode spor
• Hjernen – et tredelt samspill på veien til livsmestring
• Toleransevinduet
• Hjernegod klasseledelse
• Følelsenes betydning
• Skolen og skammen

Hovedmålgruppen er lærere i grunnskolen og videregående opplæring.

Boka kan bestilles her.

Pris kr 139,00 pr. bok

Utgivelsesår: 2019
ISBN: 978-82-8372-185-0
80 sider
17 x 24

Se utdrag fra boka

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar