Hopp til hovedinnhold

NY BOK: Folkehelse og Livsmestring i skolen

RVTS Sør har skrevet en lærebok om temaet Folkehelse og Livsmestring i skolen (FoL). Den ferske boka skal hjelpe skolens ansatte til å navigere i et nytt landskap. – Vårt håp er at den vil bidra til å skape en skole hvor barn og unge får styrket sin livskraft. En skole hvor alle føler tilhørighet, opplever trygghet og kjenner at de verdifulle, sier forfatter og spesialrådgiver i RVTS Sør, Karen Ringereide.

Foto: Therese Skauge Klokset
Foto: Therese Skauge Klokset
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
30.09.2019, kl. 09:58

Boka kan bestilles her.

Skolens viktigste oppgave er å sette barn og unge i stand til å håndtere sine liv, ifølge Kunnskapsløftet og Opplæringsloven. Nå tas oppgaven på alvor, på en måte den aldri har blitt gjort tidligere.

Ringereide har sammen med kommunikasjonsansvarlig i RVTS Sør, Siri L. Thorkildsen, skrevet boka – som er den første av tre bøker om temaet FoL, som skal inn i læreplanen fra høsten 2020. Bøkene blir gitt ut på forlaget Pedlex.

Å jobbe med folkehelse og livsmestring er ikke bare en jobb for spesialistene. Livsmestring bygges i hverdagen.
 Siri L. Thorkildsen, forfatter og kommunikasjonsansvarlig i RVTS Sør

– WHO sier at skolen kanskje er den aller viktigste arenaen for å forebygge psykiske helseplager. Hvis man ser bort fra hjemmet, er det på skolen størstedelen av hverdagen leves for dagens barn og unge. Det som skjer der har derfor stor betydning for den enkelte, og for samfunnet som helhet, sier Thorkildsen.

Psykisk helse som noe positivt
Mange tenker på depresjon og angst når det snakkes om psykisk helse. Men det er så mye mer enn det.

Det er på tide å tenke på psykisk helse som noe positivt, noe livgivende. Psykisk uhelse, derimot, kan være resultatet av å ikke ta sin egen psykiske helse på alvor.  Karen Ringereide, forfatter og spesialrådgiver i RVTS Sør

– Og helsen, den vet vi at vi må ta godt vare på. Det må forebygges framfor å repareres. Akkurat som kroppsøving styrker og forebygger skader og plager senere i livet, bør også den psykiske helsen trenes opp jevnlig, forteller Ringereide.

– Det er god helse i å snakke sammen. Alle må snakke om psykisk helse, og det må vi snakke om på mange arenaer. Ikke bare fagperson til ungdom, men lærere, foreldre, og ungdommen seg imellom. Alle har nemlig en psykisk helse, og alle kan – og bør – snakke om det. Dette er ikke et tema forbeholdt fagfolk med spisskompetanse. Det handler om ditt og mitt liv, og vi må tørre å gå nær. Og vi må orke å lytte, fortsetter hun.

Det finnes så mange av dere fantastiske lærere som gjør en viktig og god jobb. Denne boka forsøker å skape en arena hvor vi kan jobbe med de hverdagslige tingene. Ikke bare de vanskelige, men også de morsomme tingene, det gode, det som får det enkelte barn til å gløde.
 Siri L. Thorkildsen, RVTS Sør

– Det handler om lufta elevene puster i hver dag. Når det er rom for følelser, undring og gode samtaler vil dette merkes både på skolen og i hjemmet. Å trene på livsmestring vil være en styrke elevene vil ta med seg livet ut, legger Thorkildsen til.

– Et fagområde som livsmestring og folkehelse kan også bli et etterlengtet «friminutt» fra alle krav og tester de opplever både på skolen, i hjemmet og i det sosiale. Det er endelig en mulighet til å gå fra måling til mening. Livsmestring i skolen skal ikke handle om å prestere. Det kan ikke handle om rett eller galt, prestasjon eller karakterer, når det kommer til følelser.

For en ting er sikkert: Vi trenger ikke flinkere barn. Vi trenger gladere barn.
 Karen Ringereide, RVTS Sør

Link
– FoL kan potensielt hjelpe mange barn og unge med å komme i kontakt med seg selv og sine følelser. Det kan gi dem en bedre og sterkere psykisk helse, og gjøre dem i enda større grad i stand til å takle livet, sier Ringereide.

– For behovet, det er der. Gode lærere står i et stort press for å møte alle sine krav, og signaliserer at de ikke får tid til å følge opp elevene sine. Nye tall fra Ungdata viser at skoletrivselen har sunket dramatisk de siste årene. De fleste barn og unge er flinke til å spise sunt, trene, gjøre lekser, være med venner og jobbe ved siden av skolen. Samtidig ser vi høye tall når det kommer til depresjon, selvskading, selvmordstanker- og forsøk hos barn og unge i dag. Derfor må barn og unge få tilgang til en ansvarlig kanal for å snakke om virkelige ting. Og ikke minst må skolen være et godt sted å være, legger hun til.

Det er når vi trives vi fungerer best.
 Karen Ringereide, RVTS Sør

De tre bøkene
De tre bøkene skal gradvis føre leserne inn i det tverrfaglige temaet.

Den første boka tar utgangspunkt i skolens overordnede oppdrag, barnesyn, og hva slags pedagogisk plattform skolen nå ønsker å bygge. Boka ønsker å gi lærere tro på egen betydning som relasjonsbyggere, samfunnsbyggere og forebyggere.
Boka er nå utgitt og kan bestilles her.

Den andre boka vil ta for seg barn og unges utvikling, og hjernens betydning for læring. Den tar også for seg hvordan følelsene påvirker våre liv, og hvordan en skole som tar denne kunnskapen på alvor til syvende og sist bygger livsmestring. Det handler ikke bare om hva som skjer hos den enkelte, men også hva som skjer oss imellom.

Den tredje boka vil omhandle lærerens avgjørende rolle i møte med det enkelte barn, og ikke minst med klassen. Den ser på hvilken påvirkningskraft det ligger i god omsorg og god undervisning, når det kommer til å bygge livsmestring hos det enkelte barn. Her kommer vi også inn på hvordan fagområdet tenkes anvendt i de enkelte fag, utfra hvordan det er beskrevet at man skal jobbe med FoL.

Bøkene hjelper ansatte i skolen til å få livsmestring til å bli en naturlig del av skolehverdagen. Den gir deg konkrete tips om hvordan du kan bruke RVTS Sørs undervisningsopplegg, LINK, inn i FoL. Programmet er gratis, klart til å brukes. Du finner både veiledninger og presentasjoner, som åpner opp for nye tanker, gode samtaler og aktiviteter sammen med elevene. LINK er utarbeidet av RVTS Sør, og er allerede tatt i bruk på flere skoler i Norge.

Alle tre bøker vil bli utgitt i løpet av 2019.

Bestill bok 1, Folkehelse og Livsmestring i skolen, her.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar