Hopp til hovedinnhold

Relasjonens kraft

Professor Dag Nordanger har en viktig melding til beslutningstakere i psykisk helsevern: Relasjon er viktigere enn metode. Nå har han laget tegnefilm om temaet.

Illustrasjon: Dag Nordanger
Illustrasjon: Dag Nordanger
Siri L. Thorkildsen

Siri L. Thorkildsen
Kommunikasjonsansvarlig, RVTS Sør
07.11.2018, kl. 20:00


Se Nordangers film nederst i saken.

Nordanger har laget en film som er tydelig kritisk til hvordan kunnskap brukes i psykisk helsevern. Han viser med denne filmen begrensinger ved forskningen rundt terapeutisk metode, og påpeker at relasjonen er viktigst i terapi.
– Den kunnskapen vi har i dag, viser at det er relasjonen som er viktigst, ikke hvilken metode du bruker, kommenterer fagleder i RVTS Sør Heine Steinkopf.

– Vi er et kunnskapssamfunn, men Nordanger viser at vi trenger en mer kritisk og nyansert holdning til forskningen. At vi må evne å se forskningsresultater opp mot hverandre, når vi skal vurdere anbefalinger eller behandling for mennesker med psykiske helseutfordringer, sier han.

Terapeuten er metoden
At en metode har bevist effekt, betyr ikke det at den er effektiv, sier Nordanger i filmen.
– Det Nordanger påpeker er viktig, sier Steinkopf.

Det er problematisk å tenke standardisering av behandling, for det skjer noe unikt i møtet mellom terapeut og pasient.
Heine Steinkopf, fagleder RVTS Sør

– Dette tar ikke nødvendigvis sted i neste møte med neste pasient, selv om metoden og terapeuten er lik. Vi påvirker hverandre i møte med hverandre, sier faglederen.

Nordanger viser at det derfor sannsynligvis er viktigere hvem terapeuten er, enn hvilken konkret terapeutisk metode han eller hun bruker.

Feil vei
– Det er viktig at behandlingsapparatet faktisk gjenspeiler denne kunnskapen Nordanger viser til, sier Steinkopf.

Vi er på feil vei slik vi går i dag: Vi er på vei mot korte, standardiserte behandlingsforløp, som har liten forskningsmessig begrunnelse.
Heine Steinkopf, fagleder RVTS Sør

– Det viktig at denne kunnskapen om terapeutens rolle og svakheten i standardiserte behandlingsløp, faktisk blir brukt ut i tjenestene. Vi trenger mer fokus på individualisert behandling, tilpasset den enkelte. Vi trenger mer fokus på relasjon og at behandlingen tar tid, sier faglederen.

De helsepolitiske myndighetene ønsker enda mer effektivitet, produksjon og standardisering i et terapeutisk forløp. Nordanger viser at dette er svært problematisk. Hvis vi faktisk ønsker å ha et forskningsbasert psykisk helsevern er vi nødt til å legge vekt på relasjonen mellom terapeut og pasient, men også i større grad jobbe med menneskers relasjonelle nettverk utenfor terapirommet.
– De som jobber i psykisk helsevern skriver ut folk for tidlig, de er tydelige på at de opplever dette som problematisk. Det er en sterk bekymring blant fagfolk i helsevesenet at det går mot korte, standardiserte behandlingsforløp, der folk ikke får tilstrekkelig tid før de skrives ut. Det er på tide å ta dette på ytterste alvor, sier Steinkopf.

– Aller mest er denne filmen et budskap til helsemyndighetene, som er beslutningstakerne: Hvis vi skal være forskningsbasert må vi ta hensyn til at den mest evidensbaserte faktoren i psykologisk behandling er knyttet til relasjon, avslutter Steinkopf.

 

 

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar