Hopp til hovedinnhold

Fagdager om selvmordsforebygging

Selvmord - hvor stort er problemet, og hva vet vi? Hva er fastlegenes og spesialisthelsetjenestens oppgaver og deres dilemmaer? Dette er noen av temaene som diskuteres på fagdagene om selvmordsforebygging. Du kan melde deg på her.

Illustrasjonsbilde: Shutterstock.
Illustrasjonsbilde: Shutterstock.
Siri L. Thorkildsen

Siri L. Thorkildsen
Kommunikasjonsansvarlig, RVTS Sør
03.09.2018, kl. 08:00


Helsedirektoratet har gitt ut veiledende materiell om hvordan kommunene kan planlegge og etablere et helhetlig og godt tilbud, for forebygging og oppfølging av selvskading og selvmord. Spesialisthelsetjenesten har i mange år jobbet systematisk for å forebygge selvmord, men det er stort potensiale til å gjøre mer i både spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

Kommunene har en sentral rolle i det selvmordsforebyggende arbeidet. En høy andel av de som begår selvmord har vært i kontakt med fastlegen sin, eller annen helsetjeneste, i året før de dør.
– Det må være avklart hvor ansvaret for oppfølging ligger. Helhetlig oppfølging krever godt samarbeid internt i kommunen og mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Personer som har vært innlagt etter selvmordsforsøk har en klart forhøyet risiko for nye selvmordsforsøk, særlig den første tiden etter utskrivning, sier avdelingsdirektør Anette Mjelde i Helsedirektoratet.

Det veiledende web-baserte materiellet fremstiller fakta på en konkret og oversiktlig måte. Her finner du tips til hvordan tilbudet må være, og får råd til hva som kan gjøres. Det tydeliggjør kommunens ansvar - ikke bare for å henvise - men for å følge opp ved selvmordsfare.

RVTS Sør og fylkesmennene i Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust- og Vest-Agder inviterer nå til fagdager der man går gjennom, og jobber med, veilederen.

Vi håper fagdagene kan inspirere til engasjement rundt selvmordsforebygging, både når det kommer til samhandling og planarbeid.
Spesialrådgiver i RVTS Sør, Torstein Garcia de Presno

Fagdagene vil ha en praktisk tilnærming til temaene. Målgruppen er ledere og tjenesteutøvere i kommunale helse- og omsorgstjenester, som har et ansvar for å forebygge, avdekke, avverge og/eller følge opp personer som utsetter seg for selvskading og/eller er i selvmordsrisiko. Spesialisthelsetjenesten, andre tjenester og aktører som har kontakt med målgruppen vil også ha god nytte av disse fagdagene.

Meld deg på her:
Telemark

Vestfold

Buskerud:
Barn og unge
Voksne

Påmelding for Aust- og Vest-Agder kommer.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar