Hopp til hovedinnhold

Kursholdere på alle strenger

For aller første gang i Norge blir det nå utdannet kursholdere i foreldreveiledningsprogrammet «Foreldre på alle strenger». – Programmet setter i stand foreldre, som har utfordringer i omsorgsrollen, til å møte barna sine på en bedre måte, forteller Susan Hart.

Deltakere og kursholdere i skjønn forening. Foto: Siri L. Thorkildsen
Deltakere og kursholdere i skjønn forening. Foto: Siri L. Thorkildsen
Siri L. Thorkildsen

Siri L. Thorkildsen
Kommunikasjonsansvarlig, RVTS Sør
20.06.2018, kl. 12:41


Kursveileder-kurset, som startet opp i RVTS Sørs lokaler våren 2018, skal utdanne rundt 20 norske hjelpere så de kan veilede de foreldrene som trenger det mest. Dette er en etterutdanning i foreldreveiledning arrangert av Susan Hart.

– Programmet skal støtte foreldrene til å gå inn i en utviklende kontakt med barna, på en måte som kan øke foreldrenes glede og kjærlighet til barnet. Samtidig støtter de barnets utvikling av selvtillit, og barnet får økt interaksjonskompetanse, forteller kursholder og psykolog Anne Katrine Brøndmo.

– I tillegg får de voksne trene, oppdage og reflektere over de grunnleggende elementene i menneskers følelsesmessige samspill, forteller hun.

Spesialrådgiver i RVTS Sør, Tone Weire Jørgensen, var en av de som deltar på kursveilederkurset. Hun får mye nytte av innholdet.
– Dette kurset bygger på neuroaffektiv utviklingspsykologi og har sånn sett samme grunnsteinen som traumebevisst omsorg. Det gjør at kunnskapen som dette kurset formidler er lett å integrere for de som kjenner til traumebevisst omsorg fra før. Susan Harts program bringer inn nye modeller og har litt andre vinklinger på fagstoffet. Det gjør dette programmet spennende, forteller hun.

Foreldre-barn-samspillet
Sammen med sosialpedagog og småbarnskonsulent Anne Larsen holder Brøndmo kurset som går over tre moduler. Siste utdanningsmodul blir til høsten.

– Dette er et foreldretreningsprogram som ikke tar så lang tid å gjennomføre. Men det skal føre til en reell forandring i hvordan foreldrene møter barna sine på. Vi starter ved foreldrenes utvikling, fordi vi ser at det har stor effekt på samspillet med barnet, forteller Larsen.

– Dette kurset tar den emosjonelle utviklingen på alvor. Vi får mange ideer og inspirasjon til hvordan vi kan tilrettelegge for følelsesmessig utvikling på de ulike nivåene i den tredelte hjernen. Følelser utvikler seg i samspill med andre mennesker, sier psykologspesialist og deltaker på kurset, Anette Andersen.

– Materialet i kurset er utviklet på bakgrunn av over 50 års forskning på sammenhengen mellom foreldre-barn-samspillet, hjernens utvikling, personlighetens utvikling og sosialisering, forteller Hart.

Språket før språket
Hart forteller da hun veiledet utviklingsforstyrrede barn i Danmark, var dette gjennom samtaler. Hun så et tydelig behov for en bedre måte å komme i kontakt med, og hjelpe barna på.
–  Det vi kunne tilby barna var samtale. Men mange av deres problemer var at de ikke kunne fornemme sin egen kropp og sine behov. De kjente for eksempel ikke at de var sultne. Inni oss har vi kroppssansninger, men hvis vi ikke klarer å kjenne disse klarer vi heller ikke kjenne følelsene våre, forteller Hart.

– Man utvikler ikke empati og sansing gjennom samtale, så da spurte jeg meg selv: «hva ligger før språket?» Da gikk det opp for meg at det er det non-verbale mellom oss mennesker, slik vi kommuniserer når vi er under ett år, som har så stor betydning. Da tenkte jeg at man kunne skape et foreldretreningsprogram om språket før språket. Som ikke baserer seg på å sette seg ned og ha dialog, forteller den anerkjente psykologen.

Hun forteller at alle barn i alle aldre skal ha nytte av programmet, som om den primære målgruppen er 0-7 år.
– Når barn kommer i fosterhjem kan de være på et lavere nivå utviklingsmessig, på grunn av omsorgssvikt. Da er det viktig at vi møter dem i den riktige utviklingssonen. Noen mennesker må ha et program gjentatt mange ganger, andre lærer det med én gang. Vi må tørre å være kreative, og tilpasse kurset etter behovene til de vi skal hjelpe, forteller Hart.

Det vurderes en oppstart av tilsvarende kurs i Drammen/Oslo-området fra høsten av, melder Hart.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar