RVTS Sør

Historiens kraftlinje

– I våre kompetanseprogrammer har vi vært opptatt av at mennesket heles i relasjonen, og at de kan finne mening og oppleve seg verdsatt ved å kjenne tilhørighet i fellesskapet. PhD Anders Dovran i RVTS Sør ble intervjuet av Tidsskrift for Norsk psykologforening. Les intervjuet her.
Psykologspesialist Anders Dovran, RVTS Sør. Foto: Therese Skauge Klokset

RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter

Publisert: 06.10.2017 10:38