Hopp til hovedinnhold

Fenomenene og begrepene

Fenomenene synes alltid å være mer sammensatte, komplekse, dype og brede enn de begrepene språket klarer å gi dem.

RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
05.10.2017, kl. 13:26

Fenomenene er i menneskene, i livet, i virkeligheten. Men vi trenger språket som hjelp til å både forstå og kunne kommunisere med hverandre om det komplekse.

Forenklingens kunst innebærer å bevare bredden, kraften og motstanden i ordene vi velger.

Kanskje nettopp derfor, må vi aldri slutte å lete etter begreper som så langt vi klarer, nærmer seg fenomenet og skaper forståelse for mennesker og menneskers levde liv. Når begrepene eller det innenfor begrepene skaper gjenkjennelse, er vi ikke så alene med opplevelsene våre.

Erkjennelsen av at språket alltid kommer til kort, kan stå i fare for å begrense og vingeklippe fenomenene. Det må heller gjøre oss ydmyke for å alltid tenke at vi må undersøke mer. Hvert menneskes livsfortelling er unik, det vil alltid være noe vi ikke helt klarer å gripe eller begripe. Men språket er ett av de verktøyene vi har for å skape gjenkjenning, anerkjennelse og veier til intergrasjon for mennesker som har opplevd å bli knust.

Det vil alltid finnes noe ordløst, som noen ganger finner ordløs trøst.

Men vi lever gjennom ordene vi gir og omtaler hverandre med også. Derfor er språket og begrepene en vesentlig del av både de ulike fagområder som arbeider med mennesket og menneskets psyke og samhandling med andre. Ord skaper virkelighet, og virkeligheten roper av og til etter mer dekkende begreper. Målet med både fenomenologien og begrepene er å forstå mennesker i lys av hva de har opplevd, i lys av hva de tror og håper på.

RVTS Sør vil i sitt program MenneskeMøteAkademiet derfor sette av tid til arbeid med begreper, både hva vi legger i dem og hvordan vi setter dem ut i livet. Det kan være ord som hjelp, hjelpekunst, god terapeut, brukermedvirkning, symptom, smerteuttykk, bruker, mening, likeverd, aktør m.m.
Vi lever visst gjennom ordene vi gir hverandre også.

Ord kan bygge broer over dype juv og i og mellom mennesker slik at vi ikke faller fra hverandre.

Dønnestad&Dovran, 2017

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar