Hopp til hovedinnhold

Ny strategiplan for psykisk helse

– Psykisk helse må forstås helhetlig. Det er forståelse for de ulike delene som skaper helhet. Fokus settes på livsmestring, ikke bare behandling. Livsløpsperspektivet understrekes. Vi er glad for utviklingen I den nye strategiplanen for psykisk helse, sier fagleder Heine Steinkopf ved RVTS Sør.

Fagleder Heine Steinkopf ved RVTS Sør. Foto: Eva Dønnestad
Fagleder Heine Steinkopf ved RVTS Sør. Foto: Eva Dønnestad
Eva Dønnestad

Eva Dønnestad
RVTS Sør
31.08.2017, kl. 17:29


Faglederen fortsetter: – RVTS Sør er glad for fokusflytting fra behandling til livsmestring. Og der behandling er nødvendig, er samspill med den det gjelder helt avgjørende for helingsprosessen. Vi skal hjelpe barn og unge til å kjenne seg verdsatt og finne mening i livene sine.

Les regjerningens nye Strategiplan for psykisk helse HER.

I den nye strategiplanen legges det vekt på bedre samordning av tjenestene, og at psykisk helse må forstås helhetlig, som et samspill av mange ulike faktorer.

– Der vi tidligere har fokusert på at psykiske vansker skal behandles, flyttes fokuset mer mot livsmestring; til å hjelpe barn og unge å oppleve seg verdige og å hjelpe dem til å finne mening og felleskap i livene sine. De som trenger behandling, skal være medspillere og medvirke i langt større grad, understreker Heine Steinkopf.

Barn og unge i et livsløpsperspektiv
Planen peker på at psykisk helse henger sammen med erfaringer tidlig i livet, sammen med gode relasjoner, gode opplevelser og opplevelse av medlemskap.
– Dette er en lovende utvikling, understreker Steinkopf.
– Vi håper også at denne forståelsen kan komme de barna og unge til gode som er i størst risiko, og som byr oss på de største utfordringene. Kunnskapen om at disse ungdommenes vansker ikke oppstod samme dag, i forrige uke eller i fjor, men over tid, er viktig. Det handler om en utrygghet og manglende tillit som kan ha bygget seg opp over like lang tid som de har levd. Vi må hjelpe disse ungdommene når de er spedbarn, og når de går i barnehagen. La oss få planer og strategier som gir oss muligheten til å tenke så langsiktig, sier Steinkopf.

Her er innledningen til strategiplanen, underskrevet av 7 ulike ministre:
Psykt normalt

De fleste av oss snakker både høyt og tydelig når det handler om fysiske smerter og plager. Men når det handler om angst eller vonde tanker, blir mange av oss både lavmælte og fåmælte. Vi har lært fra vi var ganske små at fysisk smerte er en naturlig del av livet – og at den som oftest går over. Sjuåringen med sviende skrubbsår på knærne vet at det vonde vil forsvinne når far eller mor blåser på og finner fram plaster.

Syttenåringen med influensa vet at feberen og hodeverken kommer til å gå over etter en dag eller to under dyna. Både sjuåringen og syttenåringen vet at de kan få hjelp hos legen eller på sykehuset hvis sykdommen eller skaden ikke går over av seg selv.

Det er en selvfølge for dem at vi mennesker har en fysisk helse men det er ikke like mange sjuåringer og syttenåringer som vet at vi mennesker også har en psykisk helse.

Det er ikke like mange som vet at vi mennesker også kan få sviende skrubbsår på innsiden. Det er ikke like mange som vet at det kan verke og gjøre vondt i følelseslivet. Det er ikke like mange som vet at også denne smerten som oftest går over, og at det er hjelp å få hvis den ikke gjør det.

Derfor trenger vi mer åpenhet og mer kunnskap om psykisk helse. Derfor trenger vi mer kunnskap om at vår fysiske og psykiske helse virker inn på hverandre. Det vil gjøre det lettere å takle små og store utfordringer, forebygge sykdom, lettere å behandle sykdom og lettere å mestre og leve med sykdom. Denne strategien handler om alt dette.

Grunnlaget for god psykisk helse legges ikke bare i helsesektoren. Det legges i alle sektorer i hele samfunnet.

Det legges i barnehager og skoler der barn får utfordringene og omsorgen de trenger. Det legges på arbeidsplasser og idrettsplasser der alle finner mening og har sin rolle i fellesskapet. Det legges rundt matbord der man blir både mett og sett. Grunnlaget for god psykisk helse legges når vi tør å snakke like høyt om vonde tanker som vonde knær. For det er jo ingen grunn til å hviske.

Vi har alle en psykisk og en fysisk helse. Gjennom et langt liv vil de fleste av oss oppleve å ha det både godt og vondt – både på utsiden og på innsiden. Det er helt normalt. Psykt normalt.

 

Eva Dønnestad

Eva Dønnestad
RVTS Sør
31.08.2017, kl. 17:29


Regjeringens fem hovedmål for strategien:
• Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet
• Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle
• Pasientens helse- og omsorgstjenester
• Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene
• Fremme god psykisk helse hos barn og unge


Aktuelt
Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar