Hopp til hovedinnhold

Nytt opplæringsprogram med Susan Hart

RVTS Sør og Susan Hart har inngått en samarbeidsavtale om å tilrettelegge foreldreveiledningsprogrammet Foreldre på alle strenger, rettet mot profesjonelle som arbeider med barnefamilier i Norge.

Susan Hart
Susan Hart
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
06.06.2017, kl. 09:36


GÅ TIL PÅMELDING


– Det er en glede for oss å være med å introdusere denne viktige opplæringen i Norge. Vi inviterer fosterhjemstjenester, barnevernstjenester, helsesøstre,  og andre som arbeider med barn og deres familier til å komme til Kristiansand og delta på opplæringen, sier Tone Weire Jørgensen som har hatt kontakt med Susan Hart i flere år.

– Jeg verdsetter at RVTS Sør er med å støtte utbredelsen av dette programmet i Norge. Dere bidrar til å gjøre det mulig å utdanne 36 nye kursholdere i programmet Foreldre på alle strenger, sier Susan Hart.

– RVTS Sør bidrar dermed til å støtte et program som har som mål å utdanne kursholdere til å styrke foreldrene i sitt arbeid med barnas følelsesmessige utvikling. Dette gjøres gjennom aktiviteter som støtter foreldrenes ubevisste kroppslige prosesser ut fra en forståelse av at man ikke kan gi noe videre til sitt barn som man ikke selv har fått, eller er i kontakt med selv. Lek er en sentral del av pedagogikken i programmet, sier Susan Hart.

Foreldretreningsprogrammet henvender seg til:

  • Helsesøstre, pedagoger og andre faggrupper som har kontakt med foreldre og som ønsker å støtte deres barn i å utvikle og forbedre grunnleggende ferdigheter og kontaktformer.
  • Terapeuter som til daglig arbeider med familiebehandling, kan bruke programmet som supplement til den mere dyptgående familiebehandling
  • Ansatte i barnevern som arbeider med hjelpetiltak og fosterhjem

 Å kunne skape trygghet er helt nødvendig for at lek skal oppleves utviklende.

På opplæringskurset undervises det i hvordan man kan tilpasse programmet til den foreldregruppen man har foran seg. Man skal som kursholder ha hele teorien ”under huden” for å klare å formidle til foreldre og fosterforeldre på en naturlig og forståelig måte, understreker Susan Hart.

Programmet består av tre samlinger fordelt over et halvt år.  Kursholdere er, foruten Susen Hart, Anne Larsen og Anne Katrine Brøndmo.
RVTS sør er praktiske tilretteleggere mens Susan Hart er ansvarlig for innhold og påmelding.

I Norge blir første samling 09-11. april 2018 (3 dager), andre samling blir 30.mai - 1. juni 2018 (2 dager), og siste samling blir 11. september 2018 (1 dag). Susan Hart deltar på samlingen 9. april og 11. september.
Alle samlingene blir holdt på Sørlandets Kunnskapspark i Kristiansand.

Ansatte som arbeider med grupper for foreldre og forsterforeldre: MELD DERE PÅ HER

Samarbeidet mellom RVTS Sør og Susan Hart oppstod under et besøk ansatte gjorde til København for å høre om et prosjekt som het NUSSA. Tiltak for flyktningbarn. Her ble vi kjent med Susan Harts Foreldre på alle strenger. Tone Weire Jørgensen har truffet henne flere ganger og har opplevd Hart som en ydmyk, kunnskapsrik og solid fagperson. Hart er tydelig på at det er fagpersonene som skal kunne teorien og omsette den til praksis. Da kan de  hjelpe foreldrene til å få forståelse for barnas følelsesmessige utvikling og gi dem den støtten de trenger til hverdagslige utfordringer.

– Neuroaffektiv psykologi, som Susan Hart tar utgangspunkt i, har mye av den samme grunnlagstenkningen som traumebevisst omsorg. Barn skal føle seg forstått og få sine følelser anerkjent. Jeg tror derfor også fagfolk i Norge er modne og klar for dette kurset fordi mange har god traumeforståelse og har mottatt opplæring i dette, sier Tone Weire Jørgensen.


Tone Weire Jørgensen, Seniorrådgiver i RVTS Sør.


Weire Jørgensen legger til at kurset primært egner seg svært godt for barnevernstjenester som kan ha det i sitt supplement for tiltaksgruppene som jobber med barn som ikke er tatt under omsorg, der barna fremdeles bor hjemme men trenger tiltak. Det passer også glimrende for ansatte i fosterhjemstjenestene.


Les mer om Susan Hart her: http://www.neuroaffect.dk
Les mer om Foreldreprogrammet her: http://docenten.dk/oplaeringskurser/foraeldre-paa-alle-strenge/

Les også
https://rvtssor.no/aktuelt/7/relasjon-et-verktoy-for-folelsesmessing-utvikling/
http://www.neuroaffect.dk/profil.html
http://neuroaffektiv.hansreitzel.dk
http://www.forældrestrenge.dk

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar