Hopp til hovedinnhold

RVTS Sør søker ny medarbeider

– Vi søker en faglig kreativ medarbeider som evner å belyse, berøre og bevege våre målgrupper gjennom kompetanseformidling og fagutvikling, sier fagleder Heine Steinkopf.

Fagleder ved RVTS Sør, Heine Steinkopf
Fagleder ved RVTS Sør, Heine Steinkopf
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
21.04.2017, kl. 10:22

– RVTS Sør får stadig flere oppdrag og vi lyser derfor ut 100% stilling som seniorrådgiver / psykolog / psykologspesialist. Vi søker en kreativ medarbeider som liker å møte mennesker og som liker å formidle. Du må tåle å bli sett og hørt. Fint om du brenner for å omsette fag til gode kompetansehevingsprogrammer og gode menneskemøter, sier fagleder ved RVTS Sør, Heine Steinkopf som har vært ved senteret i 9 år.

– Hva er spennende ved RVTS Sør?
– Det er et kreativt og innovativt fagmiljø. Du blir satt til mange spennende oppgaver og forskjellige utfordringer. Du får mulighet til å utvikle egen kompetanse og utfordre egne begrensninger. Dette er et sted hvor vi arbeider med faglig og personlig utvikling, evne til fleksibilitet og til å være modig og ydmyk. Vi er en verdibasert organisasjon.

Vi har vært tidlig ute med å utforske feltet som handler om utviklingstraumer og kompleks traumatisering og også satt fokus på å bevare bredden i tilnærming og språk. Her møtes både nevrobiologi, tilknytningsforskning, narrativ psykologi, kommunikasjon og språk. Vi er også opptatt av meningsdannelse - hvordan filosofi, litteratur, sosiologi, språk, religionspsykologi og antropologi kan kaste lys over fagområdene vi arbeider med.

Heine Steinkopf forteller at det på mange måter er en drømmejobb, men det krever evne til egenutviklkng og fagutvikling- og ydmykhet i forhold til andres kompetanse fordi vi gjerne utvikler programmene sammen med andre fagmiljøer.

Se stillingsannonsen her!

Kontaktpersoner for stillingen
Leder Ivar Kjellevik, tlf. 913 60 803, ivar.kjellevik@bufetat.no 
Fagleder Heine Steinkopf, tlf. 481 42 436, heine.steinkopf@bufetat.no
Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk

Søknadsfrist: 15. mai 2017

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar