Hopp til hovedinnhold

Oppgjør med sammenligningskulturen

- Vi som jobber med mennesker og formidler budskap som skal inspirere andre til å endre praksis, stiller oss sårbare. Et menneske som gir, er alltid sårbart. Om vi vil ha en delekultur, må vi ta et oppgjør med sammenligningskulturen. Sier psykologspesialist Heine Steinkopf.

Eva Dønnestad

Eva Dønnestad
RVTS Sør
23.11.2015, kl. 10:37


- De som er så modige at de stiller seg sårbare og gir til andre, må bli møtt, ikke bare vurdert, sier psykologspesialist og formidler Heine Steinkopf. Han ønsker å invitere til en delekultur der mennesker stiller seg sårbare og ikke blir fanget i sammenligningskulturen. Der vi ofte vurderer og plasserer hverandre, fremfor å være nysgjerrige på hverandre.
- Vi må tenke oss om før vi kritiserer dem som formidler sitt budskap og stiller sin sårbarhet åpen for alle. Kommunikasjon og formidling er en avgjørende del av jobben for mange av dem som arbeider med menneskelig og faglig utvikling. Det betyr at noen må tåle å stå for noe, stikke seg fram. Det burde vi takke hverandre for, understreker han.


Tåle å feile og føle seg dum
- Sammenligningskulturen kan hindre mennesker i å komme fram med det de har, i frykt for å bli bedømt nord og ned. I frykt for å bli tatt for å være noe mer enn den vi er. Vi må altså motarbeide refleksreaksjonen som kjenner skam for å komme fram med et budskap. Vi vil jo ikke at mennesker skal stilne og forsvinne, vi vil at mennesker skal meddele seg og dele. Å tåle kollegaers suksess uten å få behov for å kritisere, kjennetegner integrerte mennesker, fastslår Steinkopf.

- Skal du være en endringsagent for andre, krever det at du kan være til stede i møtet. For å kunne være til stede, må du tåle at du virker dum, at budskapet kan føles grunt, at du ikke har sagt alle teoriene eller fått referansene på plass og at du utsettes for kritikk. Den som tør gjøre seg sårbar, tåler kritikken best. Den som ikke tåler sin sårbarhet, tåler ikke sin skam.

Vi stoppes mye av redselen for å ikke være god nok, ikke etterrettelig nok, ikke snill nok. Vi trenger å møte den skammen for å komme ut med det budskapet som er viktig for andre – ikke for å fremme oss selv. Den som er trygg, etterspør storheten i andre. Og blir ikke selv mindre av andres storhet.


Våge å bli avvist
Steinkopf tror anklagen om å være selvhevdende, henger over oss som en stopper for å realisere oss for andre. Dersom det jeg formidler er forankret i verdier og kunnskap som beriker andre, kan jeg tåle at noen ikke liker det, og at noen liker det.
- Trygghet er å ikke være kontrollert av andre – trygghet er å innse at man må stille seg sårbar og overvinne frykten. Trygghet er å våge å bli avvist. Det blir det integrerte mennesker av, mener Steinkopf.


Brene Brown
Heine Steinkopf er inspirert av Dr. Brene Brown som har skrevet en bok om sårbarhet og skam. I boken deler hun sin erfaring med følelsen av frykt for å ikke være god nok etter å ha formidlet et budskap hun egentlig er trygg på og forankret i. Hun skulle holde et foredrag som skulle legges på det anerkjente vitenskaps- og kommunikasjonsnettstedet TED.com.

Skjermbilde av Brene Brown på TED.com. Trykk på bildet for å gå til filmen!

Rett etter hun hadde hatt foredraget, ble hun livredd. Hun hadde en sterk identitet som forsker, og da hun skulle stå frem med et budskap som skulle nå verden rundt, skapte det skrekk.

Hun holdt foredraget og brukte to uker på å torturere seg selv med hvor dårlig det hadde vært - inntil hun fikk en tilbakemelding om at foredraget hadde oppnådd høyeste antall sidetreff på TED.com. Redselen for kritikk og avvisning, lammet henne i to uker. Dette satte i gang noen tanker hos forskeren og formidleren. Hvordan kunne hun som holdt foredrag om sårbarhet, i så liten grad tørre å være sårbar selv? Hun brukte et år i terapi for å tørre den sårbarheten det er å dele. Sårbarheten hos dem som står fram og formidler, må ikke bli tatt lett på, mener Brown. Som også skriver om: Det vi ofte gjør med egen sårbarhet, er at vi pakker den inn og ikke erkjenner den. Brown inviterer oss til å si: ”Jeg vil formidle til deg. Jeg vil bry meg om deg.” – uten å vite om den andre kommer en i møte.


Helhjertede mennesker
- Mennesker som lever helhjertede liv – forklarer gleden over arbeid, relasjoner og engasjement ut fra at de klarer å være sårbare. Det er sårbarheten som er nøkkelen til relasjonsbygging. Dette motet til å stille seg sårbar, er en grunnpilar i arbeidet med mennesker, sier Heine Steinkopf.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar