Hopp til hovedinnhold

CAMS involverer pasienten

– Det helt essensielle i den selvmordsforebyggende tilnærmingen CAMS er å involvere pasienten som en likeverdig samarbeidspartner, sier psykolog Christian Møller-Pedersen, leder for klinikk for selvmordsforebygging ved Århus Universitetshospital i Danmark.

Christian Møller-Pedersen i samtale med seniorrådgiver ved selvmordsforebyggende team ved RVTS Sør, Øyvind Dåsvatn
Christian Møller-Pedersen i samtale med seniorrådgiver ved selvmordsforebyggende team ved RVTS Sør, Øyvind Dåsvatn
Eva Dønnestad

Eva Dønnestad
RVTS Sør
27.01.2015, kl. 14:33


Ved klinikken bruker de tilnærmingen CAMS (the Collaborative Assessment and Management of Suiciality) i det selvmordsforebyggende arbeidet. CAMS er utviklet i USA av Davis A Jobes. Det helt essensielle i CAMS tilnærmingen er å involvere pasienten som en likeverdig samarbeidspartner både i forhold til vurdering og håndtering av selvmordsrisiko, sier Christian Møller-Pedersen.

Ikke objekt, men subjekt

– Pasienten skal ikke være et objekt som blir utsatt for vurdering og intervensjoner. Terapeut og pasient samarbeider om å forstå pasientens problematikk. De jobber sammen for å finne andre løsninger enn det å ta sitt eget liv, sier Møller-Pedersen engasjert.

– Det helt essensielle i forståelsen av CAMS er at alle pasienter er ambivalente. De har på SAMME TID noen grunner til å leve og noen grunner til å dø. Ønsket om å dø er ikke alltid et ønske om å ende sin biologiske eksistens, men et ønske om forandring som en ikke kan formulere eller skape i sitt liv.

Når man involverer, får pasienten eierskap til de ulike metodene man bruker. Det betyr ikke at pasienten skal tilpasse seg metoden, men at forståelsen i CAMS skal være til nytte for pasienten og tilpasse seg pasientens behov. Det er pasientens egen forståelse og egne ressurser som skal fram, understreker Møller-Pedersen.

Se filmsnutt med Christian Møller-Pedersen her

Les mer om Møller-Pedersen her

 

God prosessleder

Møller Pedersen involverer ikke bare pasienten i terapien, han har også en enestående evne til å involvere deltakerne på kurset i innholdet. Gjennom case, rollespill, deling av erfaringer fra hjemmearbeid med å lage sikkerhetsplan og kartlegge pasientens grunner til å leve og grunner til å dø, både utfordrer og inspirerer han. Ofte avrundet med setningen: ”Det er godt.” på klingende dansk.

Flere av deltakerne uttrykker at de opplever det meningsfullt å ha en blanding av undervisning, workshop og hjemmelekse. De ansatte fra de ulike arbeidsstedene må trene, lage case og utprøve med pasienter mellom møtepunktene.

Møller-Pedersen involverer deltakerne i rollespill i sin undervisning

 

 Kommentarer fra deltakerne

 

- han er en enestående prosessleder

- han avsluttet alltid med ”det er godt” enten vi har sagt noe dumt eller noe bra.

- Han går ikke i forsvar når vi kommer med kritikk, men er oppriktig nysgjerrig på hva vi mener

- Det er blitt mer tydelig for meg gjennom opplæringen at skjemaene i CAMS er til for å få fram pasientens tanker og ressurser

- Det er bra å ha med flere dyktige fagfolk som er med å lufte og drøfte og gi svar når vi lurer på noe

- Vi kan lufte dilemmaer og lærer av hverandre.

 

Vil kvalifisere terapeuter

Spesialrådgiver på selvmordsforebygging ved Sykehuset i Telemark, Karen Mette Børhaug

 

– Vi ønsker å løfte fram selvmordsproblematikken som selvstendig problematikk som krever sin egen tilnærming. Derfor får terapeutene våre opplæring i CAMS, sier Karen Mette Børhaug, psykologspesialist og spesialrådgiver i selvmordsforebyggende arbeid ved Sykehuset Telemark.

 

I samarbeid med RVTS Sør har spesialrådgiveren invitert CAMS-spesialisten Christian Møller-Pedersen til en kursrekke på 8 dager spredt over et par år for å formidle denne nye kunnskapen. Akutt team, akutt DPS åpen post og tre sengeposter ved Sykehuset Telemark deltar.

– CAMS er en forståelsesramme, tilnærming og metodikk til bruk i behandling av mennesker med selvmordsproblematikk. Den fokuserer på å involvere pasienten i en vandring mot livsmot, blant annet gjennom kartlegging av pasientens grunner til å leve og grunner til å dø.

LES MER OM CAMS her

– Jeg ønsker medarbeidere skal bli bedre til å lokalisere selvmordsprosessen hos den enkelte pasienten. Vi har en historie i psykiatrien på at selvmordsproblematikk sees på som et sideproblem i forhold til annen psykisk lidelse. For oss er det vesentlig å få løftet fram selvmordsproblematikken som selvstendig problematikk, som tangerer til psykiatrisk problematikk, men som har sin egen tilnærming.

Når denne metodikken og forståelsen blir tilgjengelig for oss, og vi får den implementert, er målet at pasienten skal få en sikrere behandling i forhold til selvmordsproblematikk. Og like viktig, - at våre terapeuter ha opplevelse av å matche pasientens behov, kan en metodikk og føler seg tryggere på jobb, sier Karen Mette Børhaug.

– Det er noen skjemaer i denne tilnærmingen, men de er bare milepæler for å tydeliggjøre overfor pasienten hva de kan gjøre noe med og ikke gjøre noe med. Møller- Pedersen snakker mye om at mennesket er viktigere enn metoden. Dette er en tilnærming som møter pasienten, går sammen med pasienten og gir ansvar til pasienten under en omsorgsfull og observant tilstedeværelse, utdyper spesialrådgiveren ved Sykehuset Telemark.

SE FILMSNUTT MED KAREN METTE BØRHAUG HER

 

Tilbakemelding fra deltaker

Marte Myklebust, psykolog, deltaker på RVTS Sørs opplæring i Skien:

 

 Du kan se filmsnutt med tilbakemelding her

– Dette er spennende. Jeg har lært at CAMS ikke bare er en måte å jobbe på, men en filosofi og en forståelsesramme i møte med pasienter som er suicidale. Det sentrale er at en ser på problemene og finner ressursene SAMMEN. Pasient og terapeut jobber sammen for å finne nye mestringsmetoder.

Tillitsbygging er selve forutsetningen for å lykkes med CAMS. Jeg er som terapeut ansvarlig for å bygge tillit mellom meg og pasienten. Det er denne tilliten som gjør samspill og involvering mulig. Uten tillit, fungerer ikke CAMS, sier Marte Myklebust.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar